AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Wat is de woonvorm van de toekomst?

26 januari 2016

De komende tijd neemt het aantal ouderen op de woningmarkt toe; 'de babyboomers' gaan dan met pensioen. Dit grote aantal ouderen leidt op korte temijn tot een toenemende 'verstopping' op de woningmarkt. Ouderen verhuizen niet snel en hun woningen komen dus niet snel vrij voor andere huishouden. Op lange termijn komt er juist een groot aantal woningen vrij. De babyboomgeneratie passeert dan de 80-jarige leeftijd; een deel van hen komt dan te overlijden en een deel verhuist naar zorginstellingen. Wat betekent dit voor onze woonvorm? Gaan we ons aanpassen of verandert er niet veel ten opzichte van nu?

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving (2015) De Nederlandse bevolking in beeld, Amersfoort, Drukkerij Wilco.

Meerdere generaties onder een dak

23,53%

Veel vaker eenpersoonshuishoudens

41,18%

Daar verandert niet zoveel in ten opzichte van nu

35,29%

Aantal stemmen: 34