AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Voortgang

In het Atelier nemen we 9 maanden de tijd voor reflectie en onderzoek. We starten met het doorgronden welke grote ontwikkelingen en trends op Flevoland afkomen. Feiten en cijfers. Toekomstvoorspellingen. Dat doen we met experts van heinde en ver en met mensen uit de polder die weten wat hier speelt. Daarna gaan we - in gesprek met de regio - betekenis geven aan die trends. Wat vinden we ervan? Is het een kans of een bedreiging? Pas in de derde plaats kijken we dan naar mogelijke oplossingsrichtingen - hoe halen we kansen naar ons toe? Hoe gaan we om met ongewenste ontwikkelingen.

Aanmeldenprocesstappen