AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Omgevingswet

Naar verwachting gaat in 2019 de nieuwe omgevingswet van kracht, waar de Omgevingsvisie een instrument van is. Met deze wet wil de overheid de regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigen en samenvoegen. De wet maakt ruimte voor ontwikkelingen, innovatie, duurzaamheid en verzekert de kwaliteit van de leefomgeving.

Minder regels

De Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Dat maakt het omgevingsrecht inzichtelijker, voorspelbaar en gemakkelijker te gebruiken. Nederland is niet overal hetzelfde. De Omgevingswet geeft daarom provincies en gemeenten de ruimte om de landelijke regels aan te vullen of er van af te wijken. Dat maakt maatwerk voor de regio of gemeente mogelijk.

Omgevingsvisie

De Omgevingswet bestaat uit een zestal instrumenten. Een daarvan is de Omgevingsvisie. Provincies zijn verplicht om een Omgevingsvisie op te stellen. Het is een politiek-bestuurlijk document dat - in juridische zin - alleen de provincie zelf bindt. De provincie Flevoland is bezig om een Omgevingsvisie op te stellen wat straks het Omgevingsplan uit 2006 vervangt. Lees meer over de omgevingsvisie van Flevoland.

De 6 instrumenten van de Omgevingswet:

  1. De omgevingsvisie: In de visie staat de lange termijn strategie beschreven. 
  2. De programma's: In een programma staat hoe de doelen van de omgevingsvisie concreet uitgevoerd gaan worden.
  3. Decentrale regels: Dit zijn regels die door de provincie of door de gemeente gesteld worden. De provincie doet dit in een omgevingsverordening.
  4. Algemene rijksregels: Deze rijksregels gelden landelijk en voor iedereen. In de rijksregels staan de voorwaarden waaraan veel voorkomende activiteiten moeten voldoen. De rijksregels geven dus vooraf duidelijkheid over wat wel en niet kan. Als het nodig is kan de provincie aanvullende regels stellen. 
  5. Omgevingsvergunning: Voor activiteiten die een grote impact hebben op hun omgeving blijft een vergunning nodig. In de vergunning worden dan voorschriften opgenomen om de effecten van de activiteit op de omgeving te beperken. Er komt 1 online Omgevingsloket voor de vergunningaanvraag en de behandeling duurt 8 tot 12 weken. 
  6. Projectbesluit: Voor grote, ingewikkelde en ingrijpende projecten, zoals het aanleggen van een provinciale weg, neemt de provincie projectbesluiten. Burgerparticipatie is een onderdeel van het opstellen van het projectbesluit. 

Meer informatie over de Omgevingswet is te vinden op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.