AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Over ons

De provincie Flevoland staat voor de opgave om een strategisch plan te schrijven voor de toekomst van Flevoland: de Omgevingsvisie FlevolandStraks. Op deze website houden we je op de hoogte van het proces. Een Omgevingsvisie opstellen wil en kan de provincie niet alleen. Daarom wordt er gewerkt aan een Omgevingsvisie die de samenwerking met onze partners stimuleert, de maatschappelijke vraag centraal stelt, direct doorwerkt richting uitvoering van de plannen en mee kan bewegen met nieuwe maatschappelijke vraagstukken.

De Provincie Flevoland werkt aan de totstandkoming van de Omgevingsvisie in 3 fasen:

  • Fase 1: Atelier Flevo-perspectieven;
  • Fase 2: Omgevingsvisie FlevolandStraks;
  • Fase 3: Maatschappelijke opgaven.

Samen met partners hebben we onderzocht welke ambities we willen nastreven voor de regio. De uitkomsten zijn opgenomen in de Omgevingsvisie FlevolandStraks. Op 18 april 2017 hebben Gedeputeerde Staten het besluit genomen om de ontwerp Omgevingsvisie aan te bieden aan Provinciale Staten. Op 24 mei hebben Provinciale Staten tijdens een integrale commissie zich gebogen over de visie en op 7 juni nemen zij een besluit om de ontwerp Omgevingsvisie vrij te geven voor inspraak. In het vierde kwartaal van 2017 volgt definitieve besluitvorming over de Omgevingsvisie.
 
Blijft het dan tot eind 2017 stil rondom de Omgevingsvisie? Nee, dat niet. Tijdens het formele besluitvormingsproces en de inspraakprocedure gaan we de volgende fase voorbereiden. De Omgevingsvisie zal zich vertalen naar resultaten voor de Flevolandse samenleving. Deze voorbereiding gaan we zodanig doen, dat we na de formele vaststelling van de visie voortvarend aan de slag kunnen gaan. Want een visie is mooi, maar resultaten zijn nog mooier!

Lees meer over de verschillende fases.