AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Landbouw: meerdere smaken

De Nederlandse landbouw, Flevoland voorop, heeft zich stevig in de mondiale landbouwtop genesteld. We hebben de kennis en techniek in huis om ook in de toekomst een leidende rol te spelen.

Landbouw: meerdere smaken

Sorteer op:
Verfijn uw selectie
Artikel

Toekomstperspectief agrosector Flevoland

De land- en tuinbouw in Flevoland staat er goed voor. De bedrijfsstructuur en -omvang zijn gunstig in vergelijking met vergelijkbare bedrijfstypes in andere gebieden.

Artikel
Maak geen plannen, jaag dromen na!

Maak geen plannen, jaag dromen na!

Meer dan honderd belangstellenden verzamelden zich maandagavond 20 juni in het provinciehuis in Lelystad. Het moment was daar om de oogst van het atelier Flevo-perspectieven publiek te presenteren: de Flevo-perspectieven. En om terug te blikken op een bijzonder proces.

Gastartikel
Het eigene van Flevoland, een verkenning

Het eigene van Flevoland, een verkenning

De Stadmakerij organiseerde samen met het atelier de meetups in de verschillende gemeenten. Hun bevindingen schreven ze op en delen ze in dit gastartikel.

Artikel
Meetup Urk: "Gras gaat niet harder groeien als je er aan trekt"

Meetup Urk: "Gras gaat niet harder groeien als je er aan trekt"

We zijn tijdens de meetup op zoek naar de kracht die Urk toevoegt aan Flevoland. Natuurlijk gaat het over vis, maar opvallend veel ook over de buren in de Noordoostpolder.

Artikel
Meetup Noordoostpolder: geef initiatieven ruimte en accepteer geleidelijke verandering van het landschap

Meetup Noordoostpolder: geef initiatieven ruimte en accepteer geleidelijke verandering van het landschap

"Hoe lang blijft de Noordoostpolder nog aantrekkelijk als vestigingsgebied?" Een van de vragen die tijdens de meetup in de Noordoostpolder naar voren kwam.

Artikel
Meetup Dronten: bericht uit de groentetuin van Noord-West Europa

Meetup Dronten: bericht uit de groentetuin van Noord-West Europa

"Waarom zou je voortdurend heen en weer slepen met producten om ze te verwerken, zoals nu gebeurt? Doe dat gewoon hier. Als dat ook nog goed logistiek ondersteund wordt biedt het enorme kansen voor deze regio", aldus Ernest van den Boezem tijdens de meetup in Dronten.

Artikel
Meetup Lelystad: zoek verbinding tussen stad en ommeland

Meetup Lelystad: zoek verbinding tussen stad en ommeland

"Onze grootste successen zijn dingen die niet gepland waren: de Oostvaardersplassen en de Batavia. Een beter pleidooi om ruimte te geven aan initiatieven is er niet." Dit was misschien wel de meest opmerkelijke constatering in de Lelystadse bijeenkomst over de toekomst van Flevoland.

Artikel
Verslag meetup Zeewolde

Verslag meetup Zeewolde

Ze kwamen uit verschillende hoeken van de Zeewolder samenleving, waardoor een geanimeerd en mooi samenhangend gesprek ontstond, met een paar duidelijke boodschappen. Lees hier het verslag van de meetup in Zeewolde.

Artikel
Meetup Almere: over veerkracht en onzekerheid

Meetup Almere: over veerkracht en onzekerheid

De eerste meetup vond plaats in Almere. Het was een klein gezelschap van Almeerders maar het gesprek was boeiend. En het ging over veel, heel veel. Lees hier het verslag van de meetup.

Artikel
Bodem, productiefactor onder druk - Verslag

Bodem, productiefactor onder druk - Verslag

Maandagochtend 18 april stond in een goed bezocht Atelier de afnemende vruchtbaarheid van de Flevolandse bodem centraal. Gesprekspartners aan tafel waren Sjef Staps, Arnold Michielsen, Anton van Vilsteren en Jan Buurma.

Artikel
Met het IJsselmeergebied hebben we goud in handen!

Met het IJsselmeergebied hebben we goud in handen!

In de allerlaatste sessie in deze reeks ging de blik over de dijken heen. Onze gasten Lodewijk van Nieuwenhuijze, Henk Nieboer en Joost Wentink belichtten de ontwikkelingen in het Markermeer en IJsselmeer vanuit een ruimtelijk, waterbouwkundig en ecologisch perspectief.

Artikel
Verslag ateliersessie: Vorm volgt functie

Verslag ateliersessie: Vorm volgt functie

Zowel landschap als natuur zijn altijd in ontwikkeling en kennen geen eindbeeld in de zin dat het af is. Dit geldt met name voor een gebied als Flevoland, dat vrijwel volledig op de tekentafel is ontworpen.

Artikel
Leefbaar landelijk gebied - verslag

Leefbaar landelijk gebied - verslag

Het landelijk gebied kent een heel eigen dynamiek. Belangrijke trends hangen samen met trends in de landbouw zoals de schaalvergroting waardoor andere boeren stoppen en erven niet meer agrarisch gebruikt worden. In de dorpen zien we dat jongeren naar de grote stad trekken en de gemiddelde leeftijd van de inwoners steeds hoger zal worden.

Artikel
Landbouw in Flevoland wereldwijd koploper, maar waarin dan precies?

Landbouw in Flevoland wereldwijd koploper, maar waarin dan precies?

De landbouw biedt kansen om Flevoland wereldwijd op de kaart te zetten, maar in welke richting ligt de toekomst? Daarover gingen we in gesprek tijdens de Ateliersessie Ruimte voor voedsel.

Gastartikel
Trends op platteland

Trends op platteland

Edo Gies en Wim Nieuwenhuizen hebben in beeld gebracht welke ontwikkelingen er op lange termijn op het Nederlandse platteland af komen. Op basis van hun onderzoek komen ze tot de conclusie dat er sprake is van vijf grote trends.