AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Waaranders

9 februari 2016

In het Atelier zijn we op zoek naar de lange termijn ontwikkelingen en trends die op Flevoland afkomen. Dat doen we onder andere door in gesprek te gaan met allerlei deskundigen en wetenschappers. Vaak vinden de trends ook gewoon voor je ogen plaats. Dick Koster werkt op dit moment hard aan een nieuw zorgconcept; Waaranders, dat in Dronten gerealiseerd wordt. Daarmee formuleert hij zijn antwoord op de veranderende zorg in Nederland, de participatiemaatschappij en een duurzamere voedselproductie. Heel praktisch en met lef proberen de antwoorden van morgen te vinden dat is wat Dick doet.

Omschrijving woonzorgconcept “Buurtschap Waaranders”
Het woonzorgconcept “Waaranders” van Cittanova speelt in op de WMO. Binnen het concept blijven mensen zo lang mogelijk zelfstandig wonen maar kunnen zij ook zoveel mogelijk zelfstandig zijn. Dat geldt voor ouderen en voor mensen met een beperking. De ouderen kunnen binnen het concept zorg krijgen wanneer zij dat nodig hebben of wensen. Voor de mensen met beperking geldt hetzelfde maar deze bewoners hebben hun dagbesteding in hun eigen woonomgeving. Waaranders richt zich niet alleen op ouderen en bewoners met beperking. Ook gezinnen, alleenstaanden en starters zijn welkom. Belangrijk is wel dat zij zich verbonden voelen met “noaberschap”. Noaberschap is het uitgangspunt. De woonomgeving is prettig en veilig. Noaberschap gaat eenzaamheid tegen. De openbare woonomgeving bestaat niet alleen uit de reguliere straten, wegen en groenvoorzieningen maar ook uit eetbare tuinen en een boomgaard.

De locaties voor Waaranders zijn circa 2 tot 3 hectare groot.

De WMO
Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO. Het kan hierbij gaan om ouderen, inwoners met een lichamelijke of verstandelijke beperking of inwoners met een psychiatrische aandoening. De gemeenten streven ernaar dat alle inwoners naar vermogen en vanuit eigen kracht meedoen aan de samenleving en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Eerst kijken wat men zelf kan en een beroep doen op familie en vrienden wordt steeds gebruikelijker. Natuurlijk blijft goede ondersteuning beschikbaar voor hen die dat echt nodig hebben en het zelf niet kunnen organiseren of betalen.

Het woonzorgconcept van Cittanova en haar partners maakt inzichtelijk wat de gevolgen zijn voor de WMO, qua zorg/dagbesteding en qua financiën. Binnen het concept is 24 uurs zorg voor de bewoners met beperking gegarandeerd. Andere bewoners – zoals de ouderen – kunnen naar behoefte zorg inkopen. Door in de eigen woonomgeving dagbesteding aan de bewoners met beperking te bieden, worden financiële voordelen gerealiseerd bijvoorbeeld wat betreft vervoerskosten. De dagbesteding kan bestaan uit beheer en onderhoud van de eigen openbare woonomgeving maar ook door ondersteuning te leveren aan ouderen. Door beheer en onderhoud van de eigen woonomgeving door bewoners (zelfbeheer) bespaart de gemeente op kosten voor beheer en onderhoud. Met de partners en de bewoners wordt gewerkt aan de oprichting van een beheercoöperatie zodat beheer en onderhoud naar de toekomst toe gezekerd is.                     

Verdere positieve ontwikkelingen van Waaranders
De in Waaranders actieve zorgpartijen kunnen gebruik maken van elkaars faciliteiten, ruimtes, personeel en centrale inkoop. Dit geeft kostenbesparing en speelt in op de vraag vanuit de politiek  tot “samenwerken in de zorg”. De bewoners kunnen gebruik maken van een zorgpakket welke uit verschillende mogelijkheden is opgebouwd. Denk hierbij o.a. ondersteuning in de huishouding, aankleden en wassen, boodschappen doen en samen wandelen. Een deel van het zorgpakker kan door bewoners met beperking geleverd worden. Het moet niet maar het kan wel. Bijvoorbeeld eenvoudige onderhoudswerkzaamheden aan de tuinen van de oudere bewoners, een praatje maken, helpen met boodschappen doen etc…

De locaties van ons buurtschap zijn in of tegen nieuwe en bestaande woonwijken gelegen. De locaties maken op natuurlijke wijze onderdeel van de wijk uit en zijn openbaar toegankelijk. Er komen geen hekken omheen te staan. Voorzieningen binnen Waaranders – zoals een buurtschuur – kunnen in overleg ook door andere wijkbewoners gebruikt worden. Bijvoorbeeld voor een buurtfeest.  

In Waaranders worden verschillende type woningen en veel groen en ruimte gerealiseerd
In dit plan worden o.a. nultredenwoningen, zorgwoningen, vrijstaande en 2 onder 1 kapwoningen ontwikkeld. Er is veel groen aanwezig in de vorm van een boomgaard, pluktuinen, eetbare tuinen, beweegtuinen en belevingstuinen. Maar er is ook een buurtschuur met kleinvee gesitueerd. De mogelijkheid bestaat om in de buurtschuur een kleinschalig theehuis-, restaurant- en/of een winkeltje te exploiteren waar de producten van het buurtschap gegeten en verkocht kunnen worden. De bewoners met beperking kunnen dit bemensen. Daar waar mogelijkheden binnen een gemeente aanwezig zijn, kan er ook een bed & breakfast ontwikkeld worden.

Voor de zorgwoningen wordt flexibel vastgoed ontwikkeld
De zorgwoningen- en zorgappartementen zijn elk 45 m2 groot en worden in geschakelde tweelaagse eengezinswoningen ontwikkeld. Het trappengat wordt dicht gemaakt. Op de 1e verdieping wordt een galerij (architectonische ontsluiting) gemaakt. Als over circa 15 tot 20 jaar de zorgvraag om de één of andere reden wegvalt of ander georganiseerd wordt, kunnen  de woningen eenvoudig aangepast worden door het openbreken van het trapgat. De plattegronden van de appartementen zijn zodanig dat bij transformatie naar eengezinswoningen relatief weinig kosten gemaakt worden voor de gewenste fysieke aanpassingen. De galerij wordt daarbij opgeknipt in privébalkons. Bij de projecten in Dronten en Zwolle wordt dit flexibele en duurzamevastgoed toegepast.

De eerste projecten in Dronten en Zwolle
Cittanova en haar partners gaan in maart/april van dit jaar met een tweetal gemeenten de handtekening zetten voor de aankoop van de grond en daarmee de realisatie van het woonzorgconcept. Het gaat hierbij om de gemeente Dronten (locatie Het Palet) en de gemeente Zwolle (locatie nabij winkelcentrum Stadshagen).

Met andere gemeenten, zorginstellingen en beleggers zijn wij vergaand in overleg. Het gaat daarbij onder andere om: gemeente Noordoostpolder; gemeente Almere; gemeente Hengelo; gemeente Nijmegen en gemeente Waddinxveen.

Gemeente Dronten

 

 

 

 

 

Gemeente Zwolle

 

 

 

 

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.

bekeken2584x
reacties1x

Auteur

Dick Koster
Visie op Flevoland
Visie op Flevoland