AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Vergrijzing en toerisme, uitdagingen en kansen

9 februari 2016

Flevoland, internationaal bekend als 'new land', de grootste polder ter wereld, gemiddeld 5 m onder de zeespiegel; met recht een uniek stuk Nederland. Maar hoe kunnen we dat echte Flevoland beleven? Toegankelijkheid speelt een essentiële rol in de beleving van 'ons verhaal'; onze unieke (korte) historie en de natuur in bijvoorbeeld de Oostvaardersplassen die is 'ontstaan'.

Voorspeld wordt dat de komende jaren het inkomend toerisme naar Nederland aanmerkelijk gaat toenemen van ruim 12 miljoen toeristen in 2012, naar bijna 16 miljoen in 2015. Dit wordt verklaard door de relatief hoge groei vanuit de opkomende reismarkten (China, India, Brazilië), maar ook door de toename van korte vakanties vanuit onze buurlanden, zoals Duitsland.

Volgens het CBS zal rond 2040 25% van de bevolking ouder zijn dan 65 jaar; in 2012 was dit 16%. Voor Flevoland bedroeg het percentage 65+'ers in 2012 10%, dus ruim onder het landelijk gemiddelde, maar de komende jaren zal een forse inhaalslag plaatsvinden.

De inkomensontwikkeling van de (toekomstige) gepensioneerde is er niet beter op geworden. Neem daarnaast de onzekerheden in de ontwikkelingen bij de pensioenfondsen en de toenemende aantallen ZZP-ers, die helemaal geen of weinig pensioenopbouw hebben, en verklaarbaar wordt dat 60% van de Nederlanders niet weet of hij na zijn pensionering kan rondkomen (NIBUD, 16 oktober 2015).

Een toenemend aantal ouderen, met een onzekerder inkomensplaatje, maar wel met steeds meer vrije tijd, vraagt om alertheid. Er ontstaat meer behoefte aan goedkopere vakanties en recreatie dicht bij huis. Daarnaast is het van belang dat de ouder wordende bevolking zo lang mogelijk fit en gezond blijft. Dit is zowel in het belang van deze mensen zelf als ook in maatschappelijk opzicht.

Dit geheel biedt kansen voor Flevoland. Maak Flevoland nog meer een belevenis voor buitenlandse gasten! Laat hen letterlijk onder de zeespiegel lopen en creëer routes op basis van dit unieke thema (zoals Pionierspad, maar dan ook voor kortere stukjes).

Maar zorg tegelijkertijd ook voor onze eigen (oudere) Flevolanders. Zorg dat ook zij er op uit kunnen blijven trekken in hun eigen woonomgeving. Werk aan een aangename omgeving waar je natuur, cultuur en historie van Flevoland kunt ondergaan door er te wandelen. Een goede wandelinfrastructuur in provincie en woonkernen is een no regret maatregel. Een goede wandelinfrastructuur versterkt economie en gezondheid.

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.

bekeken1965x

Auteur

Dick Luijendijk
Wandelnet
Beleidsvrijwilliger
Visie op Flevoland
Visie op Flevoland