AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Steeds meer Flevolanders met beperking bewegen

3 mei 2016

Het onderzoek Onbeperkt in Beweging in Flevoland laat een verdubbeling zien van het aantal mensen met een beperking die voldoet aan de beweegnorm. Onbeperkt in beweging in Flevoland is een onderzoek van en naar de demografische gegevens en sportwensen van mensen met een fysieke en/of verstandelijke beperking. De 0-meting is uitgevoerd in 2012, eind 2015 heeft de 1-meting plaats gevonden.

Uit het onderzoek, blijkt dat ruim 4% van de Flevolanders een beperking heeft (excl. Flevolanders met een psychosociale beperking). De meerderheid heeft een verstandelijke beperking. Het aantal Flevolanders met een beperking die aan de beweegnorm voldoen is verdubbeld van 25,2%  in 2012 naar 52,9% in 2016.

De groep Flevolanders die al beweegt is meer gaan bewegen.
Ze hebben meer beweegmomenten per week en bewegen vaker structureel bij een sportvereniging. Er is echter ook een groep Flevolanders met de wens om structureel te gaan bewegen. 46,2% van de Flevolanders met een beperking geeft dit aan. Voor hen zijn kosten, gezondheid, tijdstip en het ontbreken van een sportmaatje drempels om te gaan bewegen. Het volgende citaat van één van de geïnterviewden geeft een mooi beeld wat sport kan opleveren: "Ik doe aan karate omdat ik het leuk vind, maar ook omdat ik dan met andere mensen in aanraking kom. Die sociale interactie vind ik ook erg fijn."

Hoge kosten zijn drempel om te gaan sporten.
Waarin 2012 nog ruim 12% aangaf dat de kosten om te sporten een belangrijke drempel vormde om te gaan sporten, ligt dat percentage in 2015 op bijna een derde. Dit is een opvallend hoge stijging en geeft wellicht aan hoe het met de veranderende financiële situatie van mensen met een beperking is gesteld. Door bezuinigingen op lokaal niveau, lijkt er voor vrije tijdsbesteding steeds minder geld beschikbaar.

Het volgende citaat van één van de geïnterviewden geeft dit ook weer: "Ik heb geen eigen vervoer en ben dus afhankelijk van openbaar vervoer of een taxi. Dat is veel te duur. Daar krijg ik geen vergoeding voor."

Er wordt steeds meer bij reguliere verenigingen gesport.
Als gekeken wordt naar het verband waarin wordt gesport zien we ten opzichte van 2012 dat meer op therapeutische basis wordt gesport, maar ook steeds meer bij reguliere verenigingen waar een aangepaste groep voor mensen met een beperking is gerealiseerd of waar men samen met reguliere sporters meedoet.

Kijk op www.sportflevo.nl/onderzoek voor meer informatie en de volledige onderzoeksrapportage.

 

  • Gastartikel sportservice-klein

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.

bekeken1644x

Auteur

Rudi Tuijn
Sportservice Flevoland
teamleider
Visie op Flevoland
Visie op Flevoland