AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Smart energy voor robuuste duurzame energie; het kan, moet! We gaan het doen!

18 april 2016

Het energiesysteem kraakt steeds meer door de groeiende hoeveelheden hernieuwbare energie. Het vanuit centrales opgebouwde systeem past niet bij decentrale energie van wind en zon. ACRRES-Wageningen UR gelooft dat meer duurzame energie een absolute noodzaak is voor de toekomst, het moet.

Technische gezien zijn er oplossingen zoals vraagsturing, batterijen en powertoX, die de onvoorspelbaarheid van zon en wind opvangen, het kan. Er zijn echter wettelijke en suboptimale structuren die er voor zorgen dat economisch de oplossingen nog niet rendabel zijn. Denk hierbij aan de verschillende wijze van afrekenen bij prosumers en netbeheerders.

ACRRES gelooft dat het moet en kan, en daarom gaan we het doen. Nieuwe concepten en slimme innovatieve systemen ontwikkelen om duurzame energie flexibel te maken. Robuuste lokale systemen die toekomst bestendig zijn. Toekomstbestendig in technisch en economisch opzicht maar vooral duurzaam! Behalve de toekomstconcepten bedenken gaat ACRRES ze ook testen in de praktijk, laten zien dat het kan. Dit gebeurt al op onze systeem-testlocatie vanaf 100 KW met energieopslag in batterijen. Daarnaast wordt gewerkt aan systeemintegratie op Megawatt niveaus.

ACRRES ziet door de ligging in de gemeente Lelystad en provincie Flevoland mogelijkheden om een koploperspositie te pakken. Deze provincie is unieke omdat zij als eerste provincie meer duurzame energie te produceren dan zij gebruikt. Samen met andere partners wil ACRRES een smart grid netwerk worden dat de ambitie heeft om robuuste energiesystemen te bouwen gebaseerd op de gedachte dat duurzame energie niet het probleem maar de basis is.

De samenwerking tussen kennisinstituut, bedrijfsleven en overheden is vanuit het triple helix concept een sterk uitgangspunt om de gezamenlijke ambities voor regionale duurzame economie verder vorm te geven. ACRRES werkt hier graag aan mee en nodigt geïnteresseerde uit om aan te haken. Bij interesse neem contact op met Andrea Terbijhe, andrea.terbijhe@wur.nl of 06-20404764.

  • Acrresdag2_058

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.

bekeken1504x

Auteur

Smart energy voor robuuste duurzame energie; het kan, moet! We gaan het doen!
Andrea Terbijhe
ACRRES - Wageningen UR
Projectleider
Visie op Flevoland
Visie op Flevoland