AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Het belang van een gezond Flevoland

28 januari 2016

Een gezonde leefstijl is belangrijk voor een goede gezondheid. De gemiddelde Nederlander leeft te ongezond. De Flevolander is hierop geen uitzondering. Sterker nog, veel leefstijlindicatoren, zoals het ervaren van een goede gezondheid en overgewicht, geven aan dat Flevolanders ongezonder leven dan landelijk het geval is. De maatschappelijke kosten die gepaard gaan met ongezond gedrag zijn hoog. Zo leidt een ongezonde leefstijl tot hogere kosten voor de gezondheidszorg en uitkeringen. En, vermindert ongezond gedrag de productiviteit en veroorzaakt het meer ziekteverzuim. Bovendien vergroot het de kans op arbeidsongeschiktheid en langdurige werkloosheid.

Sinds er in 2002 een alarmerend beeld werd geschetst van de gezondheid en het ongezonde gedrag van de Nederlandse bevolking is er veel aandacht voor preventie gericht op leefstijlfactoren. De zorgkosten blijven groeien en de financiering van de zorg staat de komende jaren erg onder druk. Dit heeft met name te maken met de toename van het aantal ouderen en chronisch zieken en met een andere leefstijl.

Gezondheid in Flevoland

Flevoland vergrijst nog sneller dan de rest van Nederland. Het aantal ouderen groeit tot 2025 met maar liefst 79%. Dat is fors hoger dan het landelijke percentage van 40%. Ook de groep chronisch zieken in Flevoland groeit. Door deze veranderingen wordt het behoud van gezondheid en zelfredzaamheid belangrijker, in plaats van behandeling van zieken en langdurige zorg.

Onder leefstijl wordt het individuele gedrag verstaan van mensen dat van belang is voor de gezondheid. Belangrijke leefstijlfactoren en -thema’s zijn bijvoorbeeld roken, alcoholgebruik, drugsgebruik, lichamelijke (in)activiteit, seksueel gedrag, omgaan met stress, etc.. De belangrijkste speerpunten in het bevorderen van een gezonde leefstijl zijn overgewicht (voeding en bewegen), roken en alcoholgebruik.

De gezondheidsnota van het ministerie van VWS (2011) benadrukt hoe belangrijk het is om in Flevoland goed in te zetten op het stimuleren van sporten en bewegen. In vergelijking met het landelijk gemiddelde scoort Flevoland namelijk vooral slecht op de leefstijlindicator overgewicht (en beweging). In het algemeen is het aantal mensen in Flevoland dat zijn/haar gezondheid als goed ervaart relatief laag (73,3%). Landelijk is dit 76,5%. Alleen de regio’s Den Haag en Zuid-Limburg scoren lager.

Het aantal mensen met (ernstig) overgewicht in Flevoland ligt met 50,5% boven het landelijk gemiddelde van 48,2% , en gecorrigeerd voor regionale verschillen in leeftijd en geslacht stijgt Flevoland zelfs tot een gedeelde eerste plek met 51,6%. Slechts 55,4% van de Flevolandse bevolking voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en Flevoland scoort daarmee onder het landelijk gemiddelde van 60,8%. Ook met betrekking tot de fitnorm scoort Flevoland onder het landelijk gemiddelde, met 19,4% tegenover 24,6%.

Met 23,2% rokers en 4,5% zware rokers ligt Flevoland net boven het landelijke gemiddelde. Het belang van preventie is groot: roken brengt namelijk de hoogste gezondheidsrisico’s met zich mee van alle gezondheidsindicatoren.

Er is relatief weinig zwaar en overmatig alcoholgebruik in Flevoland (5,6% en 5% tegenover 10,3% en 8,4% landelijk), alhoewel dit verschilt per gemeente: in de Noordoostpolder drinken jongeren vergeleken met hun provinciegenoten veel en zijn er relatief veel zware drinkers. Dit vereist lokaal daarom ook aandacht.

In Flevoland zijn er gemiddeld meer mensen met overgewicht en wordt de gezondheid als minder goed ervaren dan landelijk het geval is. Hoewel het aantal rokers in Flevoland rond het landelijk gemiddelde ligt is het belang van preventie onverminderd groot. Het overmatig drankgebruik ligt lager dan gemiddeld in Nederland, maar vereist zeker in de Noordoostpolder wel aandacht.

Waarom een gezonde leefstijl bevorderen?

De maatschappelijke kosten die gepaard gaan met ongezond gedrag zijn hoog. Zo leidt een ongezonde leefstijl tot hogere kosten voor de gezondheidszorg en uitkeringen en lagere pensioenuitkeringen. Verder vermindert ongezond gedrag de productiviteit en veroorzaakt het meer ziekteverzuim. Het vergroot de kans op arbeidsongeschiktheid en langdurige werkloosheid en heeft daarom een negatief effect op de arbeidsparticipatie.

Aandacht hiervoor is van groot belang in Flevoland. In 2004 was in Flevoland het ziekteverzuim het hoogst van Nederland. Ook in 2013 behoorde de provincie nog altijd tot de top drie provincies met het hoogste verzuimpercentage van Nederland. Ten opzichte van 2012 heeft Flevoland zelfs een stijging doorgemaakt, terwijl de landelijke trend een dalend ziekteverzuimpercentage was. Flevoland heeft bovendien het hoogste werkloosheidpercentage van Nederland. Het bevorderen van een gezonde leefstijl heeft daarmee de potentie maatschappelijke kosten substantieel terug te dringen.

De toenemende maatschappelijke behoefte naar een ‘bewustere leefstijl’ geeft een nieuwe invulling aan de product- en diensteninnovatie in en tussen deze sectoren. Zo kunnen ICT, Sport en Life Sciences & Health elkaar versterken op het gebied van monitoren van sportprestaties en gezondheid (sporthorloges, hartslagmeters, etc.) en kunnen met apps meer mensen naar Flevoland getrokken worden om aan (sportieve) evenementen deel te nemen (in combinatie met meer bestedingen en overnachtingen in Flevoland). Afstemming van gezondheidsonderzoek en de ontwikkeling van nieuwe voedingsproducten kunnen elkaar versterken bij het op de markt brengen van gezondere voeding.

Aan de ruimtelijke kant is een toenemende aandacht voor het ruimtelijk faciliteren van een gezonde leefstijl (geschikt maken voor actieve vrijetijdsbesteding. In beperkte mate zijn er mogelijkheden om doelen van het ruimtelijk beleid via leefstijlbeïnvloeding te ondersteunen.

Kortom, met een inzet op leefstijlbeïnvloeding snijdt het mes aan twee kanten: aan de ene kant reduceert het maatschappelijke kosten en levert het maatschappelijke en individuele baten op; aan de andere kant ligt er een economische kans in het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten die zich met leefstijl en gezondheid bezig houden.

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met Sportservice Flevoland, telefoonnummer 0320-251113.

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.

bekeken2203x

Auteur

Het belang van een gezond Flevoland
Sportservice Flevoland
Visie op Flevoland
Visie op Flevoland