AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Every city should have a law of two words: pedestrians first (Gil Penalosa)

22 december 2015

De voetganger voorop! Want hoe ziet Flevoland er eigenlijk uit als je je te voet verplaatst? Lopen over de zeebodem is voor veel buitenlanders een waanzinnig idee. En onderdeel zijn van een wildernisbeleving in de Oostvaardersplassen gaat natuurlijk uitstekend als je wandelt; niet alleen voor buitenlanders. En hoe krijgen we de mensen in Flevoland letterlijk in beweging? Door te wandelen: voor iedereen.

Trends

De volgende trends doen zich voor. De ouder wordende bevolking wil zo lang mogelijk gezond en fit blijven. Er ontstaat een toenemende behoefte aan korte vakanties, zowel in Nederland als in onze buurlanden zoals Duitsland en België. Ook toerisme vanuit verre landen, zoals China en Zuid-Amerika, neemt toe.

Wat Nederland aantrekkelijk maakt is de kleinschaligheid. Om die kleinschaligheid optimaal te beleven zijn wandelen (en fietsen) bij uitstek geschikt. Daadwerkelijk het verhaal van Flevoland beleven doe je door te wandelen (en te fietsen).

Kansen

Dit biedt kansen voor economie (wandelaars en fietsers geven jaarlijks enkele honderden miljoenen uit), mobiliteit (lopen en fietsen leidt tot minder autogebruik en vermindering verkeerscongestie), en winst voor gezondheid, zowel preventief als curatief.

Wat is nodig?

Een goede infrastructuur voor wandelen is de basis onder de ontwikkelingsmogelijkheden; voor inwoners, voor andere Nederlanders, voor buitenlandse toeristen. Het is een infrastructuur die uitnodigt om te gaan lopen, zorgt voor de mogelijkheid om het verhaal van Flevoland te beleven en verbindt belangrijke kijk- en horecapunten met elkaar.

Kijk ook eens naar 'ruimte voor lopen': http://wandelnet.nl/sites/wandelnet.nl/files/filemanager/PDFs_belangenbehartiging/RUIMTE_VOOR_LOPEN.pdf

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.

bekeken1635x

Auteur

Dick Luijendijk
Wandelnet
Beleidsvrijwilliger Wandelnet
Visie op Flevoland
Visie op Flevoland