AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Zoektocht naar de 'ziel van Flevoland'

26 november 2015

André Geurts, conservator bij Nieuw Land Erfgoedcentrum, is benieuwd of het mogelijk is om ‘de ziel van Flevoland’ te vangen. Een paar jaar geleden werd in een door Genootschap Flevo georganiseerd symposium geconstateerd dat mensen in Flevoland tot allerlei netwerken behoren en zich niet alleen Flevolander voelen. 

In deze zoektocht naar de Flevolandse identiteit kun je niet met genoeg mensen spreken, oud en jong, meent Geurts. En raadpleeg de juiste oorspronkelijke bronnen als het gaat om het onderkennen en waarderen van cultuurhistorisch erfgoed, is zijn advies. 

Welke paralellen zijn er te leggen met Amerika? Ook een migratieland waar regionale verschillen groot zijn en waar inwoners nog steeds hun ‘roots’ voelen (Mexico, Italië, Ierland), maar waar men zich toch ook heel erg ‘Amerikaan’ voelt. Geurts ziet wel parallellen, maar benadrukt dat niet iedere migratiebeweging vanuit dezelfde drijfveren gebeurt. De eerste boeren kwamen naar de IJsselmeerpolders omdat dit – net als Amerika – het beloofde land was, vol mogelijkheden. De latere en huidige migrantiebewegingen zijn veel praktischer en niet per definitie positief ingestoken. Toch ziet Geurts ontwikkelingen waarbij er bewust wordt gekozen voor Flevoland. Denk aan mensen die binnen Almere een wooncarrière maken. En aan mensen die zijn weggegaan, maar nu in een latere fase van hun leven toch weer terug komen naar de polder. Wat trekt hen? Ruimte, rust en een centrale ligging in Nederland zijn vaak gehoorde argumenten.

Mocht het lukken de ‘ziel van Flevoland’ te vangen, dan houdt Geurts zich van harte aanbevolen voor de resultaten. Wellicht kunnen die nog tot een expositie of een andere interessante publieksactiviteit leiden. 

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.