AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Zijn we in Flevoland de Robot de baas?

10 december 2015

In zijn boek “Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future” schetst Martin Ford een grimmige toekomst waarin veel mensen hun werk verliezen doordat ze vervangen worden door bijvoorbeeld robots, auto’s en vrachtauto’s die op termijn autonoom kunnen rijden. Sommige futurologen – ook Nederlandse - denken dat bijna vijftig procent van de huidige banen over dertig jaar niet meer bestaat.  Denk nu niet dat het alleen laaggeschoold werk betreft, ook accountants, radiologen, artsen en andere hoogopgeleiden met routinematige taken moeten volgens Ford voor hun baan vrezen. Hij onderbouwt dit met indrukwekkende grafieken waar de waarschuwing vanuit gaat dat er een grote inkomensongelijkheid dreigt. Daar staat tegenover dat bij het massaal vervangen van arbeid door robots de consumptie van producten afneemt omdat mensen geen geld meer hebben.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) kijkt hier genuanceerder tegenaan (WRR Verkenning de Robot de Baas) en denkt dat het zo’n vaart niet zal lopen. De raad voorziet een toekomst waarin mensen en robot harmonieus naast elkaar functioneren; de Robot inclusieve samenleving. De creativiteit, flexibiliteit en empathie van de mens kan nu eenmaal moeilijk in een algoritme vertaald worden. Dit zijn ook de vaardigheden waar we onze kinderen voor de toekomst in moeten onderwijzen.  

http://www.wrr.nl/publicaties/publicatie/article/de-robot-de-baas-de-toekomst-van-werk-in-het-tweede-machinetijdperk-31/

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid constateert dat een deel van de Nederlanders – zo’n anderhalf tot twee miljoen - nu al grote moeite hebben om aan te haken bij een samenleving die in een moordend tempo steeds meer digitaal wordt; iedere twee jaar verdubbelt de rekencapaciteit van de computerchips (Wet van Moore, zie Wikipedia).

Wat betekent deze revolutie voor Flevoland? Robot inclusief klinkt mooi als je zelf tot de groep hoogopgeleide creatieven behoort. Woensdag 16 december praat ik met Marcel Heerink om deze ontwikkeling verder te doorgronden. Samen met zijn studenten werkt hij aan hele concrete toepassingen van robotica en hij staat ook stil bij de ethische en filosofische vragen die deze technologie oproept. Dat doet hij als lecturer Robotica bij Windesheim Flevoland.

  • wet-van-moore

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.