AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Wethouder Dijksterhuis over de Omgevingsvisie

22 mei 2017

‘Ik vind in zijn algemeenheid de verschuiving naar een goede fysieke leefomgeving in samenwerking met partners een hele goede zaak. Het sluit aan bij onze veranderende samenleving en bij de veranderende rol van de overheid. De Omgevingsvisie Flevoland speelt hier op in. Het proces om te komen tot en de vormgeving van de Omgevingsvisie vindt plaats in de sfeer en toonaard van de Omgevingswet. De provincie is de regisseur van Flevoland. De uitvoering vindt plaats op lokaal niveau. Het is goed dat we gezamenlijk als overheden, onder de regie van de provincie komen tot gezamenlijk beleid, waarna we elkaar op uitvoeringsniveau vinden in de vorm van gezamenlijke projecten. Maar uiteraard moet er ook ruimte zijn voor lokale keuzes. Op het niveau van Zeewolde wordt al langer de samenwerking met organisaties, bedrijven en bewoners gezocht. Het is een mooie uitdaging om de stap van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie te maken, zodat de gemeente steeds meer in haar kracht komt en de samenleving ook steeds meer in haar kracht zet en helpt. Ik zie de Omgevingsvisie en de Omgevingswet als duidelijke signalen dat we intern ons bewuster moeten zijn dat we in een verandering van tijdperken zitten.’

Gerben Dijksterhuis, wethouder gemeente Zeewolde

Gerben Dijksterhuis legt samen met gedeputeerde Jaap Lodders het puzzelstuk van Duurzame Energie tijdens de voorjaarsbijeenkomst Samen Maken We Flevoland.

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.