AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Voortgangsbericht perspectieven in statencommissies

20 december 2016

De perspectieven Landbouw: meerdere smaken, Circulaire economie en Duurzame energie zijn in diverse statencommissies besproken. Welke ontwikkelingen zijn er? We hebben een voorgangsbericht gemaakt.

30 november 2016: Statencommissie Economie

Landbouw: meerdere smaken (portefeuillehouder Jan Nico Appelman)
Reina Groen geeft een presentatie over het perspectief ‘Landbouw: meerdere smaken’.
We zien in grote lijnen het volgende gebeuren in de landbouw. 2/3 van Flevoland is landbouwgebied, het is beeldbepalend. Er is al jaren sprake van schaalvergroting. Cijfers van het CBS laten voor Flevoland zien dat meer dan 300 ondernemers van 55+ geen opvolging hebben en een groot deel van de grond gaat naar andere boeren wat een schaalvergroting van 20% in de komende 10 à 15 jaar inhoudt. Specialisatie, diversificatie en verbreding naar andere activiteiten is ook een lijn. De technologische ontwikkeling gaat hard in de sector. Robotisering heeft een grote invloed. De reden van voedselzekerheid na de oorlog geldt niet meer voor de polder. Het gaat nu meer om gezond oud worden en de rol van voeding daarin. Als werktitel voor het perspectief geldt: Proeftuin voor toplandbouw. Het gaat om een sector waar allerlei ontwikkelingen plaatsvinden. Flevoland wil voorop blijven lopen bij de toepassing van de vernieuwing in de praktijk. Partijen pakken in een community vernieuwingen samen op. Als de vernieuwing de weg naar de praktijk heeft gevonden, wordt het weer losgelaten. Het is een dynamisch geheel en daar hoort een bepaalde rol van de overheid bij. Maar ook de landbouw, het onderwijs en kennisinstituten. Dat is wat er wordt verkend; niet alleen met de omgeving maar ook intern. Door onder andere rondetafelgesprekken, 1 op 1 gesprekken en intern goed nadenken.

Presentatie landbouw 30 november(1).pdf

Circulaire economie (portefeuillehouder Jan Nico Appelman)
Marieke van der Werf geeft een presentatie over het perspectief ‘Circulaire economie’. Hoe hou je grondstoffen vast in het systeem, dat is de kern van circulaire economie. Op dit moment worden grondstoffen gemiddeld 6 maanden gebruikt en verdwijnen dit als afvalstof uit het systeem. Hoe ga je dit als provincie in een Omgevingsvisie vertalen en naar een economische kans. De kracht van de provincie is dat er veel grondstofstromen zijn in Flevoland en de ligging van de provincie – in de directe nabijheid van de Randstad - is ook gunstig. Je hebt hier te maken met bio based grondstoffen, voorzieningen op het gebied van de kennisinstellingen en een sterke recyclingsector. We onderzoeken de focus voor de omgevingsvisie op Flevoland als grondstoffenleverancier van de circulaire economie. Uitwerking door twee stromen: biotisch (biobased economy, nieuwe gewassen , nieuwe toepassingen, vis) en a-biotisch (recycling, versterking van de bestaande sector, uitbreiding sector, aantrekken nieuwe bedrijvigheid). Wat moet er vervolgens gebeuren? Samenwerking met gemeenten die het stedelijk afval inzamelen en het voorkomen van weglekken van afval uit de provincie zijn hierbij van belang. Maar kunnen we ook landelijke herbruikbare grondstofstromen aantrekken? En kan de overslaghaven Flevokust hierbij een interessante rol spelen?

Presentatie circulaire economie 30 november(1).pdf

14 december 2016: Statencommissie Duurzaamheid

Duurzame energie (portefeuillehouder Arie Stuivenberg)
Dennis Menting geeft een presentatie over het perspectief ‘Duurzame energie’. De commissie Duurzaamheid heeft zich een eerste beeld gevormd over het perspectief duurzame energie dat op verzoek van Provinciale Staten wordt uitgewerkt tot een strategische hoofdopgave voor de lange termijn ten behoeve van de Omgevingsvisie. De transitie naar een andere energie is een majeure maatschappelijke opgave. De afspraken die in Parijs zijn gemaakt bevestigen dit. Iedere Flevolander en iedere Flevolandse ondernemer zal vroeg of laat alleen nog op een duurzame manier zijn of haar elektriciteit, warmte en vervoer regelen. De vraag is hoe de provincie hen betekenisvol kan helpen met het zetten van deze stap en daar ruimte voor kan maken? Woensdagavond is dit vraagstuk verder uitgediept en zijn 3 koerslijnen geschetst:

  1. Energieneutrale steden en dorpen;
  2. Energie oogsten;
  3. Het goede voorbeeld door de provincie.   

In het vervolgproces worden deze lijnen verder uitgewerkt tot de voornoemde hoofdopgave. De koerslijnen vormen ook het vertrekpunt voor het gesprek met andere partijen om tot een regionale energieagenda te komen.  

Presentatie Duurzame energie 14 december(1).pdf

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.