AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Vertel de verhalen!

21 februari 2017

Het perspectief Het Verhaal van Flevoland organiseerde een Atelierdag. Hier kwamen 25 mensen bijeen om dieper in te gaan op de identiteit en het landschap van Flevoland. Het verhaal van Flevoland is nog niet uitverteld en moet steeds opnieuw worden gehoord en geïnterpreteerd.

Het volgende landschap van Flevoland

Er waren twee gastsprekers als inspiratiebron. Eric Luiten nam ons mee met zijn verhaal: ‘Het volgende landschap van Flevoland’. Naast zijn opvatting ‘Flevoland als kroon op de eeuwenlange Hollandse inpolderingstraditie’, attendeerde hij ons erop dat de aanleg van het Zuiderzeeplan een ecologische catastrofe was. De historie van Flevoland heeft ook een verhaal voor het bestaan van de polders. Het plan de Afsluitdijk zou nul punten van de m.e.r. commissie (milieueffectenrapportage) krijgen als die er destijds was geweest. Flevoland heeft een heldere structuur en er is veel ruimte voor het onvoorspelbare, zoals Almere Oosterwold. Het is daarom belangrijk om samen tot de essentie van het landschap te komen. Het erkennen, onderhouden en tot een balans komen tussen de landschapsstructuur en ruimte voor het experiment. 

Identiteit is een werkwoord

’s Middags was het de beurt aan Hans Venhuizen met zijn verhaal: ‘Identiteit is een werkwoord’. Hans legde uit hoe zijn zelfbedachte spel nieuwe ideeën genereert bij ruimtelijke vraagstukken. In veldwerk en interviews zoekt hij samen met andere experts naar karakteristieken van het landschap, het gebruik en de gebruiker. Tijdens het spelen van dit spel gaan de deelnemers verbanden zoeken tussen de fenomenen en de nieuwe opgaves. Doordat de deelnemers hierbij samen op nieuwe ideeën komen, ontstaat er eigenaarschap. Eigen bedachte ideeën maken mensen het meest enthousiast. In zijn optiek is de kwaliteit van landschap een dynamisch gegeven.

Richt je op de ambitie

Tijdens de Atelierdag kwam ook de oproep om in de Omgevingsvisie te focussen op de ambitie. Het belangrijkste is om het verhaal te vertellen en te verspreiden. Daarin zijn grote verschillen tussen de regio’s in de provincie. Sommige fenomenen uit het landschap moet je kennen om ze te kunnen waarderen. Daarnaast werd er gesproken over drie hoofdzaken waar de Omgevingsvisie rekening mee moet houden. Deze hoofdzaken zijn: de houding, strategie (bijvoorbeeld inspireren) en dat er een ondergrens moet komen voor het landschap.

Eén van de conclusies die deze dag naar voren kwam, is dat de provincie het moet zoeken bij de publieke zaak als reactie op de neiging om alles los te laten. Dus werd er gezegd: “Definieer je publieke zaak. Wat zou er anders mis gaan? Pak dat op als provincie”.

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.