AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Uitwerking Omgevingsvisie van start

27 september 2016

De provincie Flevoland gaat de komende maanden de Flevo-perspectieven verder verdiepen. Dit gebeurt samen met partners uit Flevoland. Op 6 oktober vindt hiervoor de aftrap plaats.

De Flevo-perspectieven die door het Atelier zijn opgeleverd, werkt de provincie de komende maanden verder uit. Per perspectief gaan we opzoek naar die partners die samen met de provincie zowel een betekenis aan het perspectief gaan geven als de uitwerking ervan willen oppakken. De uitgewerkte perspectieven vormen straks de strategische hoofdlijnen van beleid die de provincie opneemt in de provinciale Omgevingsvisie: FlevolandStraks

Bijdrage
Op 6 oktober trappen we deze periode af met een interactief middagprogramma. Wilt u graag betrokken worden bij een van de perspectieven? Mail dan uw gegevens naar omgevingsvisie@flevoland.nl en geef daarbij aan naar welk perspectief uw interesse uitgaat.

Vervolg
In januari zijn de perspectieven samen met partijen uit de regio gereed, zodat ze worden opgenomen in de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie gaat vervolgens de besluitvorming in. Tegelijkertijd bekijken we of we tot realisatie en actie kunnen overgaan.

Kern Omgevingsvisie
De provincie werkt aan een Omgevingsvisie die de maatschappelijke vraag centraal stelt, samenwerking met onze partners stimuleert, direct doorwerkt richting uitvoering van de plannen en mee kan bewegen met nieuwe maatschappelijke vraagstukken. De Omgevingsvisie FlevolandStraks wordt op een eigentijdse vernieuwende wijze opgezet conform de nieuwe Omgevingswet.

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.