AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Toekomstperspectief agrosector

16 augustus 2016

De land- en tuinbouw in Flevoland staat er goed voor. De bedrijfsstructuur en -omvang zijn gunstig in vergelijking met vergelijkbare bedrijfstypes in andere gebieden. De gewasopbrengsten per ha zijn hoog, de melkgift per koe is goed en de melkproductie per ha hoog. De financiële opbrengsten per ha zijn hoog, maar dat geldt ook voor de kosten, zodat het saldo per ha in zowel de akkerbouw als melkveehouderij gemiddeld is. Het hoge kostenniveau en de hoge grondgebruiksintensiteit maken de Flevolandse land- en tuinbouw tot op zekere hoogte ook kwetsbaar. Daarmee rekening houdend zijn er goede toekomstperspectieven voor de komende 10 jaar. Lees meer in deze rapportage van het LEI Wageningen RU van maart 2016.

 

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.