AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Start tweede fase Omgevingsvisie: samen optrekken maakt het verschil

17 oktober 2016

Donderdag 6 oktober trapte de provincie samen met partners de tweede fase van de Omgevingsvisie af. Per perspectief betrekt de provincie partners om het perspectief verder te laden en te verdiepen. Tijdens deze middag werden zij eerst gezamenlijk geïnspireerd om vervolgens per perspectief het gesprek aan te gaan in het ‘veld’.

Gedeputeerde Jaap Lodders trapte de bijeenkomst af. Hij sprak zijn waardering uit voor de aanwezigheid van de partners: ‘Door samen op te trekken, maken we het verschil en zorgen we er voor dat Flevoland klaar is voor de toekomst.’ De veranderende samenleving vraagt om een andere bestuursstijl. Los laten, inspireren, uitdagen en ruimte geven hoort daarbij. ‘We willen met deze nieuwe Omgevingsvisie een frisse eigentijdse beweging in Flevoland los maken. Een beweging die – net zoals het omgevingsplan 2006 – een voorbeeld zal worden voor het hele land’, sluit Jaap Lodders af.

Veranderende samenleving

Vervolgens was Jempi Moens aan het woord. Jempi is trendwatcher en sprak eerder al bij de eindpresentatie van het Atelier. Dit keer nam hij de aanwezigen mee in de dynamiek van de veranderende samenleving. ‘De digitale samenleving levert nieuwe uitdagingen op. De valkuil zit hem in het gebrek aan innovatie. Durf met je perspectief te innoveren, ga opzoek naar de energie in de provincie en denk in mogelijkheden’, riep Jempi de aanwezige op. Met deze inspiratie gingen de perspectiefgroepen op pad.

Circulaire economie

Samen met een aantal experts is er deze middag gesproken over de kansen voor ontwikkeling van een circulaire economie in Flevoland. Onder andere Rommie van der Weide (Accres), Bruno Braakhuis en Carina van Dijk (provincie Flevoland) deelden hun inzichten. Over tafel gingen ieders beelden en dromen over een circulaire economie. Ook vraagstukken over organische en anorganische grondstofstromen, de noodzaak van technische innovatie en nieuwe financieringssystemen werden benoemd. De sterke punten en kansen voor de provincie op het gebied van circulaire economie zijn besproken en bieden mooie aanknopingspunten voor verdere verdiepende gesprekken. Deze lijken voor een deel over innovatie en biobased thema’s te gaan.

Ruimte voor initiatief

Waar loopt een initiatiefnemer in Flevoland tegenaan? Om hier antwoord op te krijgen, ging de groep van het perspectief Ruimte voor initiatief richting de Vlotgrasweg in Lelystad. Hier woont Mathé Vermunt en hij wil een zonneweide aanleggen op een akker naast zijn huis. Dit vormde de aanleiding om samen met de betrokkenen (ambtenaren van de gemeente en provincie) te praten over dit initiatief. Wat blijft hangen na het gesprek is de notie dat het draait om als initiatiefnemer en overheden te investeren in het onderlinge samenspel; maatschappelijk en bestuurlijk. We hebben elkaar nodig om onze doelen te realiseren. Lees het hele verslag.

Landbouw: meerdere smaken

Met 11 mensen uit verschillende hoeken van de agrofoodsector in Flevoland ging de groep van Landbouw op bezoek bij het Aeres Praktijkcentrum in Dronten. Landbouw is meer dan alleen voedsel produceren bleek deze middag. De sector voegt waarde toe aan de samenleving: gezondheid, bewustzijn, kennis, landschap, zorg, liefde voor voedsel en natuur. De agrofoodsector gaat veranderen, ondernemers hebben ruimte nodig om te innoveren en zich vrijelijk aan te passen. Er was duidelijk te weinig tijd om de onderwerpen goed door te discussiëren. Dat is een goed teken. Met deze aftrap kan er dus verder inhoud gegeven worden aan het perspectief landbouw. Lees het hele verslag.

Het verhaal van Flevoland

Flevoland zit midden in een fundamentele verandering: van de polder opbouwen naar het besef van de bijzonderheid van Flevoland. De perspectiefgroep ging met Flevo-fans naar de Bataviawerf. Er is gebrainstormd, geluisterd en gediscussieerd naar aanleiding van filmpjes in de zoektocht om wellicht samen dingen op te pakken en een visie te vormen. Het verhaal van Flevoland maakt trots, het erfgoed van Lely is van wereldklasse en Flevoland is een plek waar ruimte is voor nieuwsgierigheid en voor het experiment. Gesproken werd over de bedoeling van het Verhaal van Flevoland als perspectief. Je hebt het verleden nodig om de toekomst vorm te geven. Niet nostalgisch terugblikken, maar proberen de typisch Flevolandse ingrediënten te integreren in de toekomst. Kortom, een bijzondere middag die veel stof opleverde voor nader onderzoek.

Regionale krachten

Wat kan Flevoland betekenen voor de omliggende regio’s? En wat kunnen omliggende regio’s betekenen voor Flevoland. Dankzij de vertegenwoordigers van de gemeenten Lelystad en Noordoostpolder, de Stadsregio Amsterdam (SRA) en de provincie Utrecht, kon er vanuit verschillende invalshoeken naar de kansen van regionale krachten worden gekeken. In een inspirerende omgeving- de Plesmansalon in de replica van het oude Schipholgebouw uit 1928 op Aviodrome - kwamen thema’s als werkgelegenheid, infrastructuur, bedrijvigheid, zorg, welzijn en cultuur aan bod. De noodzaak om grensontkennend samen te gaan werken, werd door alle aanwezigen ondersteund. Door op regionale schaal niet alleen gefocust te zijn op je eigen agenda, maar ook oog te hebben voor de behoeften en krachten van partners maakt samenwerking vanzelfsprekend. Lees het hele verslag.

  • Plenair
  • Regionale krachten
  • Ruimte voor Initiatief
  • Verhaal van Flevoland
  • Circulaire Economie
  • landbouw 3 (klein)

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.