AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Schakelen tussen schalen

20 januari 2016

Wouter Jan Verheul, onderzoeker en docent aan de TU Delft en bestuurskundig adviseur, is niet vreemd met het vraagstuk ‘identiteit’ van een stad of regio. In 2012 opende hij zijn proefschrift met de volgende woorden “Plaatsen doen ertoe. Ondanks alle mogelijkheden die de virtuele wereld van internet ons biedt, voelen we ons met fysieke plaatsen verbonden.” Later bouwde hij hierop voort in zijn essay ‘Plaatsgebonden identiteit als anker voor stedelijke ontwikkeling’. Zijn pleidooi: zorg dat je het DNA van een plek kent voordat je er plannen voor maakt. Dan kun je erop aansluiten en dat maakt de kans dat de plannen slagen en gaan leven een stuk groter. 

Precies ook onze reden om voorafgaand aan het opstellen van een Omgevingsvisie voor Flevoland op zoek te gaan naar dat DNA. Er wordt nogal eens gesteld dat Flevoland geen identiteit heeft. Zelfs dé Nederlandse identiteit zou niet bestaan. We zijn toch wereldburgers? Wouter Jan Verheul heeft daar een eigen visie op. 

“Natuurlijk zijn we ook wereldburgers. Maar afhankelijk van de omstandigheden voelen we ons ook verbonden met ons land, onze woonplaats en - ja, ook met onze regio of provincie.” Verheul stelt daarom dat je bij de zoektocht naar plaatsgebonden identiteit voortdurend moet schakelen tussen schalen. “Zie het als een serie matroesjka-poppen: de stedelijke identiteit maakt deel uit van de regionale identiteit die op zijn plaats past binnen de nationale identiteit. Afhankelijk van de situatie en doelgroep kies je ervoor om je identiteit te relateren aan de stad, regio, land, et cetera. Het gaat dan om onderscheidend vermogen en herkenbaarheid. Op internationale schaal werkt plaatsdefinitie veel beter in samenhang met grotere schalen, terwijl op nationaal niveau veel meer ruimte is voor lokaal en regionale verschillen.”

Verder gaf Verheul mee dat we moeten zorgen dat we niet uitsluitend vanuit het verleden moeten kijken naar identiteit. En dat is een waardevol advies, aangezien Flevoland sterk de neiging heeft zich tot cultuurhistorie te wenden in de zoektocht naar identiteit. “Identiteit heeft altijd iets temporeels; het verandert door de tijd heen”, aldus Verheul. “Neem dus ook het karakter van nu mee en zoek de verbinding met vroeger.” 
Met deze en andere adviezen op zak vervolgen wij onze zoektocht naar het DNA van Flevoland. Binnenkort trekken we Flevoland in om burgers, bedrijven, bestuurders en bezoekers te bevragen. Nu al meedoen? Dat kan via de rubriek ‘Je bent pas een echte Flevolander als…’ op onze Facebook-pagina. Of laat een reactie achter onder dit artikel. 

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.