AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Samenwerking van onderop meest effectief

22 november 2016

Voor het perspectief krachtige samenleving waren we op bezoek bij de provincie Limburg. Zij praatte ons bij over hun visie en aanpak om te komen tot een krachtige samenleving. Onlangs formuleerde zij een ambitie om in 2025 de eerste achterstanden in gezondheid en participatie te hebben ingelopen.

Limburgers zijn ongezonder, hebben een te hoge zorgconsumptie, er zijn veel deelnemers in de sociale werkvoorziening en er is teveel armoede in vergelijking met de rest van Nederland. Daarom koos de provincie Limburg om een lange termijn visie voor een sociale structuur op te stellen; de sociale agenda. Frank van Lissum, programmamanager sociale agenda Limburg, vertelt over de totstandkoming van de agenda en de keuzes die ze hebben gemaakt: “Wij willen meerjarige en coalitieperiodes overstijgende initiatieven ondersteunen. Daarvan verwachten we dat deze een duurzaam effect hebben op het overbruggen van de gezondheids- en participatieverschillen in Limburg en dat de investering een resultaat oplevert dat breder toepasbaar is.”

Veel gesprekken met maatschappelijke organisaties

Voorafgaand aan de sociale agenda zijn er veel gesprekken geweest met maatschappelijke organisaties. Hieruit kwam naar voren dat er steeds meer sprake is van zelfbestuur en initiatieven van derden. Daarnaast is er vaker sprake van horizontale relaties. Dit vraagt om een andere manier van samenwerking met elkaar. “We willen niet dat er alleen goed contact is tussen de provincie en verschillende maatschappelijke organisaties, maar ook dat de samenwerking tussen deze organisaties goed verloopt. Wij willen daar in zekere mate op sturen. Al vinden wij dat de samenwerking van onderop het meest effectief is”, aldus Van Lissum.

Het toeval van de ontmoeting bevorderen

Vanuit de ambitie om een trendbreuk in het sociaal domein te realiseren is er een community opgericht. De community - een diverse mix van ondernemers, inwoners, kennisinstellingen en ambtenaren - moet het aantal initiatieven en projecten, die er al zijn, versnellen. Dit doen zij door bijeenkomsten te organiseren om elkaar te ontmoeten, initiatieven te verbinden, projecten samen verder brengen en versnellen en een plek te creëren om samen te leren. De provincie organiseert deze bijeenkomsten om ‘het toeval van de ontmoeting te bevorderen’.

Niet op de stoel van de gemeente zitten

De provincie kiest in al haar activiteiten binnen de sociale agenda om zich nadrukkelijk bescheiden op te stellen. “We doen bijvoorbeeld niks als een gemeente dat niet wil. We gaan dan ook niet op de stoel van de gemeente zitten. We hebben er wel bewust voor gekozen om andere manieren van samenwerken op te zoeken”, vertelt Van Lissum. Daarnaast is de betrokkenheid of partnerschap bij een burgerinitiatief alleen aan de orde vanuit een toegevoegde waarde ten opzichte van de gemeente.

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.