AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Samenwerken aan schone energie

25 januari 2017

In de nieuwe Omgevingsvisie is een belangrijke rol weggelegd voor duurzame energie. Het perspectief Duurzame Energie gaat over hoe Flevoland de komende jaren wilt zorgen dat de hele provincie schone energie kan gebruiken. En ook hoe iedereen daar het beste van kan meeprofiteren. Omdat de Provincie dit niet in haar eentje voor elkaar kan krijgen, is deze week een Atelierweek begonnen over energie.

Een goed begin…

Maandagavond was de officiële aftrap onder leiding van gedeputeerde Michiel Rijsberman. Hij leidde een bont gezelschap van ambtenaren (Rijk, provincie en gemeenten), Statenleden, ondernemers, milieuclubs en andere betrokkenen langs de toekomstwens van Flevoland. Een aantal sprekers gaf daar extra informatie over, maar stelde tegelijk vast dat er nog veel te bespreken is, voordat alle neuzen dezelfde kant op wijzen.

Om daar een begin mee te maken, werd er dinsdag gesproken over de woningvoorraad van Flevoland en wat er allemaal nodig is om die energieneutraal te maken. Daarvoor was een gemengde groep van ambtenaren, milieuclubs, netbeheerders en andere partijen uitgenodigd. De ochtendsessie ging over particuliere woningen en hun eigenaren. Hoe krijg je hen zo ver dat zij gaan investeren in maatregelen die hun woning ‘nul-op-de-meter’ maken? Daarvoor moet je weten wat hun drijfveren zijn. Pieter Paul Verheggen van Motivaction liet zien welke typen mensen er allemaal zijn en wat hun motivatie kan zijn om wel of niet mee te doen aan de energietransitie. Het goede nieuws is dat de grootste groep best wil meewerken. Maar dat betekent wel dat de verschillende groepen allemaal anders moeten worden benaderd. Zo is er bijvoorbeeld een grote groep mensen die niet zit te wachten op sturing vanuit de overheid. Deze groep weet wel wat ze wil, maar ze weet alleen niet zo goed bij wie ze moet aankloppen om het voor elkaar te krijgen.

Willen/kunnen/doen

Een goed voorbeeld om deze groep te bedienen gaf Marcel Tankink van Groningen Woont Slim. Zij openden een winkel waar mensen terecht kunnen voor een totaalpakket aan besparingsmaatregelen. En je krijgt er niet alleen advies, maar je loopt daadwerkelijk met een offerte de deur uit en in principe is alles in de winkel te regelen. Veel mensen twijfelen, maar zodra ze makkelijk iets kunnen regelen, is de stap snel gemaakt. Het begint met willen, dan moet het kunnen en dan gewoon doen. Het winkelidee werd door veel van de aanwezigen omarmd als praktisch en vooral laagdrempelig. Volgens Tankink is het wel zaak dat je er voor zorgt dat je met zo’n winkel wel echt iets moet bieden. Er moet een goede keten van bedrijven achter zitten, die snel en flexibel leveren. Samenwerking met het bedrijfsleven is cruciaal.

Uitdaging met VvE’s

Voor de groep eigenaren die onderdeel zijn van een Vereniging van Eigenaren, is het nu nog bijzonder lastig om besparende maatregelen uit te laten voeren. Joost Schretlen van Ensoc vertelde over de eerste succesvolle aanpak in Assen. Bewoners van een appartementencomplex stoppen het geld dat ze anders aan hun energie zouden uitgeven in een fonds, waarmee de besparende maatregelen gefinancierd worden. Omdat ze dit betalen via de servicekosten en de financiering gebonden is aan het gebouw, is het geen enkel probleem als er in de tussentijd mensen verhuizen. De nieuwe bewoners betalen immers ook servicekosten. Maar dit systeem kent nog aardig wat haken en ogen, vooral door een gebrek aan kennis bij gemeenten en financiële instellingen. Daar is nog een wereld te winnen.

Huurders

De middagsessie stond in het teken van de huurwoningen in Flevoland. Een derde van alle huizen in de provincie is een huurwoning. Huurders zijn in vergelijking met woningeigenaren minder bezig met hoe zuinig hun huis is. Hier ligt dus een grote rol weggelegd voor de wooncorporaties. OFW is één van de corporaties die voor loopt op het gebied van het aanpassen van hun woningvoorraad. En dat doen ze niet alleen voor het milieu, maar ook om er voor te zorgen dat hun woningen nog jaren lang aantrekkelijk blijven voor huurders. Daarom proberen ze zoveel mogelijk maatregelen uit te voeren tijdens hun reguliere onderhoudsschema. Marco Kersing van OFW benadrukte wel dat je dit alleen kunt doen in goed overleg met de huurders. En je hebt hulp nodig van andere partijen, zoals de gemeenten en netbeheerders. Neem bijvoorbeeld gasloos wonen. Dat is voor bijna alle partijen een wens. Om dit uit voeren, zijn er nog heel veel stappen te zetten. Denk aan het vervangen van het gasnet. In de Noordoostpolder zijn de gasnetten bijna aan vervanging toe. Wil je dat nog doen als je weet dat je binnenkort geen gas meer wilt gebruiken? Dat moet allemaal in samenspraak, want als de partijen langs elkaar heen praten en niet samenwerken, bereiken we minder en kost het veel meer geld dan noodzakelijk.

Bekijk het programma van de Atelierweek Energie.

Presentaties


Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.