AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Regionale krachten: vul elkaar aan

17 oktober 2016

Op 6 oktober heeft de aftrap van de tweede fase van de Omgevingsvisie plaatsgevonden. Voor het perspectief Regionale krachten vertrokken wij richting een inspirerende omgeving, namelijk de Plesmansalon in de replica van het oude Schipholgebouw uit 1928 op Aviodrome. Wij konden ons verheugen in de aanwezigheid van vertegenwoordigers van de gemeenten Lelystad en Noordoostpolder, de Stadsregio Amsterdam (SRA) en de provincie Utrecht, waarmee we vanuit verschillende invalshoeken naar de kansen van regionale krachten hebben gekeken.

Omliggende regio’s

Flevoland is nauw verbonden met haar omgeving. Het woord “afbakening” is dan ook geschrapt uit het woordenboek en het doel is om “grensontkennend”  samen te werken in regio’s. Werken vanuit het oogpunt elkaar aan te vullen in plaats van te streven naar compleetheid in de eigen regio. Hiervoor zijn we op zoek naar wat Flevoland kan betekenen voor de omliggende regio’s. En wat omliggende regio’s kunnen betekenen voor Flevoland. Kortom: regionale krachten maken Flevoland sterker, maar ook de omliggende gebieden! Om regionale krachten te mobiliseren en de kansen en mogelijkheden in kaart te brengen, is het de bedoeling om een gerichte community op te richten met mensen die actief zijn met elkaar de complementaire krachten in een regio op een hoger niveau te brengen.

Oog voor behoeften en krachten partners

De discussie ging deze middag onder andere over thema’s als werkgelegenheid, infrastructuur, bedrijvigheid, zorg, welzijn en cultuur. Kortom over allerlei invalshoeken waarbij kernen in de regio over en weer elkaar kracht geven. De noodzaak om – op een aantal onderdelen - grensontkennend samen te gaan werken werd door alle aanwezigen ondersteund. Door op regionale schaal niet alleen te focussen op je eigen agenda, maar oog te hebben voor de behoeften en krachten van partners, maakt samenwerken vanzelfsprekend. De aanwezigen vonden de aanpak en de gedachte interessant genoeg om vanuit de eigen motivatie bij te dragen en te blijven deelnemen.

Vervolg

Op 16 november volgt een tweede bijeenkomst waarin we op hoofdlijnen verder praten over de complementaire eigenschappen van Flevoland en de regio. Het doel is hierbij om een aantal lijnen te onderscheiden die interessant genoeg zijn voor de inhoud van de Omgevingsvisie.

Wil je hierbij aanwezig zijn en een bijdrage leveren aan dit perspectief? Stuur dan een mail naar omgevingsvisie@flevoland.nl

  • regionale krachten
  • Regionale krachten

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.