AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Rapportage 'De Staat van Flevoland'

18 juli 2016

Voor de nieuwe Omgevingsvisie van de Provincie Flevoland heeft Bureau Louter 'De Staat van Flevoland' opgesteld. Daarin staan analyses over de huidige situatie en ontwikkelingen in het verleden over een breed scala aan onderwerpen die voor de inwoners van Flevoland van belang zijn. Genoemd kunnen worden de economie, de arbeidsmarkt, het onderwijs, de woonaantrekkelijkheid, demografische ontwikkelingen en welvaart. Er hebben ook enige indicatieve prognoses van te verwachten ontwikkelingen plaatsgevonden, hoewel daar niet het zwaarste accent op lag.

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.