AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Provinciale Staten geven richting aan uitwerking Omgevingsvisie

18 juli 2016

Woensdag 13 juli namen Provinciale Staten een besluit over de op te stellen Omgevingsvisie Flevoland. Aan de hand van kernpunten ten aanzien van de zeven Flevo-perspectieven geven Provinciale Staten richting aan Gedeputeerde Staten, die de Omgevingsvisie verder uitwerken.

‘Het Verhaal van Flevoland’ wordt als vertrekpunt gezien. Daarbij wordt het perspectief ‘Krachtige samenleving’ betrokken, met aandacht voor de onderwijs- en arbeidsmarkt, de mentaliteit, vitaliteit en cultuur van de Flevolandse gemeenschappen. Het perspectief ‘Regionale Krachten’ wordt als inhoudelijk thema genomen, waarbij rekening moet worden gehouden met de positie en ambitie van de landbouw, en aangevuld met inzichten en ontwikkelingen van het perspectief ‘Landbouw meerdere smaken.’ De perspectieven ‘Circulaire Economie’ en ‘Duurzame Energie’ moeten in samenhang met elkaar verder uitgewerkt worden. Voorts moet een bestuursstijl gekozen worden die gebruik maakt van het perspectief ‘Ruimte voor initiatief’.

Proces
De eerste stap in het proces was het atelier Flevo-perspectieven. In gesprek met vele nationale en regionale experts en ervaringsdeskundigen zijn de toekomstige ontwikkelingen en trends die op de regio afkomen geïdentificeerd. Uit het resultaat - de Flevo-perspectieven - blijken de belangrijke maatschappelijke vraagstukken voor de lange termijn en wordt duidelijk op welke strategische opgaven inzet vanuit de regio nodig is om als regio op een krachtige wijze de toekomst tegemoet te kunnen treden. Op basis daarvan hebben Provinciale Staten besloten welke vraagstukken Gedeputeerde Staten in samenwerking met partners, voor de Omgevingsvisie dienen uit te werken.
Maar maatschappelijke vragen zullen zich blijven aandienen. Vandaag is niet duidelijk wat volgend jaar of over twee jaar gaat gebeuren. Daarom maken we een flexibele Omgevingsvisie. Een visie die op een soepele wijze nieuwe inzichten kan opnemen. Provinciale Staten zullen de Omgevingsvisie begin 2017 formeel vaststellen. Na vaststelling wordt in 2017 – samen met partners - overgegaan tot de uitvoering.

Partners
De realiteit is dat de provincie anderen nodig heeft voor het uitvoeren van plannen en ook dat velen op eigen kracht plannen willen realiseren. Er zit veel energie, kennis, ideeën en initiatief bij ondernemers, andere overheden, maatschappelijke organisatie en particulieren. Daarom wordt gewerkt aan een Omgevingsvisie die de maatschappelijke vraag centraal stelt, samenwerking met onze partners stimuleert, direct doorwerkt richting uitvoering van de plannen en mee kan bewegen met nieuwe maatschappelijke vraagstukken.

Bestuursopdracht Omgevingsvisie

Terugluisteren Provinciale Staten

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.