AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Partijen en invalshoeken bij elkaar brengen

3 november 2016

Na de nodige interne voorbereiding voor de uitwerking van het perspectief Ruimte voor initiatief, startte ons veldwerk. Samen met Pieter de Jong en Kees Breed van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) dachten we na over het perspectief en de doorvertaling daarvan naar een bestuursstijl.

Zoektocht

Flevoland staat niet alleen in deze zoektocht. Er is al veel gepubliceerd over het onderwerp. Tot actie komen blijkt in de praktijk ingewikkeld. Kees Breed heeft vooral zicht op de eerste vingeroefeningen in het sociaal domein. Ons heeft hij aangeraden om te praten met de gemeente Zaanstad. Deze gemeente experimenteert in het sociale domein. Beleidsambtenaren zijn daar actief in de sociale wijkteams. Volgend jaar gaat de ROB in het verlengde van de uitrol van de nieuwe Omgevingswet haar aandacht richten op het fysieke domein.

Bureaulogica

De manier van werken in Zaanstad is bijzonder. Door mee te draaien in de wijkteams stappen ambtenaren in het dagelijks leven. Dat is op zich niets bijzonders, iedere ambtenaar heeft immers een leven naast zijn werk voor de overheid. De bijzonderheid is dat de ambtenaar vervolgens ook beleid ontwikkelt op basis van die wereld in plaats van de bureaulogica. Logisch toch? Nee, Pieter de Jong geeft aan dat uit het ROB-onderzoek blijkt dat ambtenaren in hun werk vooral op de rechtmatigheid van het overheidshandelen letten. Dat zien zij als loyaliteit naar hun bestuurder. Diezelfde bestuurder is daar niet altijd mee geholpen, leert het voorbeeld van de zonneweide waar we eerder over schreven.

Politiek

Ook voor de leden van provinciale staten ligt er een uitdaging in het verschiet volgens Kees Breed. ‘Ze zullen zich in toenemende maten moeten afvragen of alle waarden en bepaalde groepen in het publieke debat voldoende aan bod komen. En op basis daarvan hun oordeel vellen.’ Het zou leiden tot een rolverschuiving, die sterker in het teken komt te staan van procesbewaking.

Ambt en ambacht

Recent presenteerde de ROB op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken het advies Niet alleen een ambt, ook een ambacht. De minister stelde de vraag welke eisen de veranderende maatschappelijke context en daarmee samenhangend de positie van de overheid vraagt van het vak van een bestuurder. De kern van het advies zit volgens Kees Breed in de verbindende vaardigheden van een bestuurder. Kan hij partijen en invalshoeken rondom een vraagstuk bij elkaar brengen?

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.