AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Participatie vergt inzet, helderheid en zorgvuldigheid

2 februari 2016

Op maandag 25 januari hebben we in het kader van het thema ‘bestuur en samenleving’ een gesprek gehad met Ferenc van Damme. Ferenc houdt zich bij de provincie Overijssel bezig met vraagstukken op het vlak van participatie en communicatie met de opdracht ‘de dialoog aan te gaan met de bevolking van Overijssel’. Hij biedt belangwekkende inzichten hoe het bestuur en bestuurders zich zouden moeten verhouden tot participatie. In de eerste plaats is hij motor geweest achter de participatiecode van de provincie Overijssel die in 2014 door de staten is omarmd. Ferenc heeft een viertal denkstappen ontwikkeld:

  1. Bepaal goed het niveau van participatie (Onderwerp). Een bestuurder moet zich daar goed van vergewissen.
  2. Wees in contact met burgers heel duidelijk over wat je van elkaar over en weer kan / mag verwachten.
  3. Wees je goed bewust  wie er wordt  betrokken. Zet daar dan ook op in.
  4. Hoe je een participatieproces vormgeeft is afhankelijk van de uitkomsten van de voorgaande denkstappen. Denk daar goed over na.

Kortom: participatie vergt inzet, helderheid en zorgvuldigheid.

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.