AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Participatie in provincie lastiger dan in gemeente

7 november 2016

In gemeenten is burgerparticipatie geen nieuw begrip meer. Voor provincies nog wel. De taken en de context van provincies verschillen groot vergeleken met gemeenten, blijkt uit het onderzoek van de provincie Noord-Holland. Zes grote verschillen die opvallen:

  • Nut en noodzaak: onduidelijker voor de burger
  • Geografische reikwijdte: wie worden uitgenodigd om mee te praten?
  • Beleving: collectieve voordelen en individuele lasten
  • Rol van bestuur: moeilijker voor burgers om te weten wat hun invloedsfeer is
  • Participatiegraad: beperkte burgerparticipatie als het gaat om veiligheid
  • Beleidscyclus: burgers worden vooral betrokken bij de uitvoering

Lees meer over deze 6 verschillen tussen provincies en gemeenten.

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.