AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Opgaven voor duurzame ontwikkeling

26 juli 2016

In de afgelopen jaren signaleerde de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) vijf grote transformaties die met voorrang opgepakt moeten worden om de duurzame ontwikkeling van Nederland gestalte te geven. Het vergroten van de concurrentiepositie dient samen te gaan met het realiseren van klimaatdoelen en het vergroten van de kwaliteit van leven en van de leefomgeving. De raad identificeerde daarbij een aantal sturingsprincipes die de beleidsdoelen helpen realiseren.

Welke transformaties in de fysieke leefomgeving zijn noodzakelijk?

  1. De transitie naar een circulaire economie;
  2. De energietransitie;
  3. De verduurzaming van het landelijk gebied, door verduurzaming van de land- en tuinbouw en door meer ruimte voor natuur;
  4. Het ontwikkelen van de agglomeratiekracht van stedelijke regio’s;
  5. De transformatie van vastgoed in de stad.

Uitgangspunten bij sturing door de overheid
Mede door decentralisatie is het Rijk niet in alle gevallen de uiteindelijke beslisser. De positie van overheden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de samenleving verandert. Dit vraagt om een andere rolopvatting van overheden en om anders omgaan met verantwoordelijkheden. Enkele principes die daaraan kunnen bijdragen, zijn de volgende:

  1. Het speelveld en de spelers moet primair worden bepaald door de inhoudelijke opgave;
  2. Vroegtijdige dialoog met en betrokkenheid van de samenleving zijn belangrijker dan (de illusie van) rechtszekerheid;
  3. Goed doordacht transitiemanagement is onmisbaar.

Het volledige rapport:

Bron: Opgaven voor duurzame ontwikkeling (2016), Rli.

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.