AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Opgaven, kansen en belemmeringen Circulaire Economie en Landbouw

19 december 2016

Op 14 december 2016 kwamen kwartiermakers en een aantal gasten van de perspectieven Circulaire Economie en Landbouw bij elkaar om uit te wisselen welke gezamenlijke opgaven, kansen en belemmeringen er zijn in beide perspectieven. Onder leiding van Marieke van der Werf vond er een mooi gesprek plaats tussen de aanwezigen.

In de bijeenkomst werd duidelijk dat er nog een lange weg te gaan is. Een biobased economie is mogelijk - er is veel terug te winnen uit reststromen en te halen uit biomassa -  maar op economisch (businesscases) en juridisch (wetgeving) vlak liggen er hobbels. Technisch kan er heel veel, uitvoering in de praktijk is weerbarstig. Aanbod is er wel, maar vaak blijft de vraag achter.

Onderwerpen als bodemvruchtbaarheid, organisch stofgehalte, fosfaatwinning, rotering teelten, precisie landbouw, verwerking en bio raffinage en het schaalniveau van bedrijven kwamen aan de orde. Opvallend is dat we in Nederland een overschot kennen aan mineralen als fosfaat, terwijl er op andere plekken in de wereld een tekort is. Maar de businesscase is nog niet groot genoeg om deze stoffen te gaan terugwinnen en exporteren. Bovendien loopt de (veelal landelijke en Europese) wetgeving niet in pas met wat technisch mogelijk is.

Er lijkt een parallel te zijn met duurzame energie: technisch kan het, maar hoe maken we de transitie door naar een economie gebaseerd op groene hernieuwbare grondstoffen? En wat kan in dit internationale speelveld de rol van een regio zijn?

In het gesprek kwam naar voren dat het (lokaal/regionaal) koppelen van vraag en aanbod kan helpen. Daarnaast regionaal initiatieven oppakken en stimuleren in het creëren van de vraag: wat zijn producten waaraan een groene grondstof gekoppeld kan worden? Denk aan bouw, infra, voedingsindustrie, etc. Natuurlijk is het credo hierbij ‘practice what you preach’. Speciale producten telen voor de biobased industrie kan natuurlijk wel, maar lijkt niet nodig te zijn. Er zijn in Flevoland genoeg gewassen (op het land en in het water) die hiervoor geschikt zijn. En er werd opgeroepen om in de nieuwe omgevingsvisie ruimte te geven voor praktijkgericht toepassen.

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.