AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Op zoek naar ruimte voor initiatief

21 september 2016

In de tweede fase van Omgevingsvisie werkt de provincie de Flevo-perspectieven verder uit. Voor Ruimte voor Initiatief verdiepen ons in de vraag hoe de overheid om kan gaan met waardevolle ideeën uit de maatschappij. Dit doen we samen met de andere regionale overheden en initiatiefnemers uit Flevoland.

Rol van de overheid

Initiatieven komen van verschillende partijen; ondernemers, groepen mensen, verenigingen en personen zoals jij en ik. Vele initiatiefnemers doen al op allerlei manieren waardevolle dingen voor de maatschappij. Soms vragen zij de overheid om hulp. Ook slaan zij soms de overheid over omdat ze geen bijdrage kan leveren. Hier zijn vele verklaringen voor, maar daar gaan we daar nu niet op in. De vraag is hoe de overheid hier mee om kan gaan?

Uitdaging

Het merendeel van de adviesorganen en onderzoeksinstituten van het kabinet onderzocht de afgelopen jaren dit vraagstuk. Zo introduceerde de Raad voor Openbaar Bestuur (ROB) de ladder voor overheidsparticipatie. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) stellen dat de participerende overheid altijd werkt vanuit drie rollen; de rechtmatige, presterende en netwerkende overheid. Afhankelijk van het vraagstuk kan de balans tussen deze rollen verschuiven; daar zit de uitdaging voor de overheid.

In diverse boeken en essays wordt de rol van ambtenaren aangehaald. Een participerende overheid vraagt om een andere manier van werken. Volgens Wouter Hart betekent dit werken vanuit de bedoeling, verbinding en eigenaarschap.

Experimenteer

Imrat Verhoeven, bestuurskundige aan de UvA, stelt dat participatie vooral een kwestie van doen is. Durf het experiment aan te gaan en bekijk welke lessen je wilt borgen binnen je organisatie. Hij noemt vijf belangrijke punten voor overheidsparticipatie:

  • Praat er niet over, maar doe het.
  • Kijk uit dat je niet in de aloude regelreflex schiet.
  • Zorg er voor dat iedereen dezelfde kansen krijgt.
  • Participeren is niet hetzelfde als loslaten.
  • Investeer in het benodigde ambtelijk professionalisme.

Het begin is er

Dergelijke experimenten vinden al plaats in Flevoland. ‘De overheid doet al enorm haar best om meer ruimte te bieden aan initiatieven’, merkt Arianne Wondergem van de dorpsvereniging Rutten. Ook hoor je andere geluiden. 'Voor je het weet bepaalt de overheid voor je wat je wilt’, vult Joze Deen van de dorpsvereniging Marknesse aan. Ze is ook realistisch: 'We kunnen ook niet zonder de overheid.' Arianne en Joze zijn trots op wat ze als dorpsverenigingen voor elkaar krijgen.

Meer lezen?

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.