AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Op weg naar fossielvrij Friesland

10 januari 2017

Voor het perspectief Duurzame energie gingen we op bezoek bij provincie Friesland. Daar werken ze samen met ‘hun vrienden’ aan hun duurzaamheidsdoelen.

In Friesland hebben ze een groep vrienden, ook wel freonen op zijn Fries, gevormd. Bouwe de Boer van de gemeente Leeuwarden nam ons mee in het belang van gezamenlijk optrekken om duurzaamheidsambities te realiseren. Zijn standpunt is dan ook; wil je iets realiseren op het gebied van duurzaamheid dan heb je vrienden nodig om gezamenlijk stappen te maken. Breng de relevante groep stakeholders bij elkaar, laat ze elkaar inspireren en vertellen waar de knelpunten zitten.

Concrete doelen

In Friesland werken ze onder de naam Fossielvrij Fryslân aan verschillende projecten (www.fossielvrijondernemen.frl). De organisatie is ondergebracht in een stichting, waarvan het bestuur bestaat uit verschillende partijen, maar geen overheden. De projecten zijn tevens gekoppeld aan het project Culturele hoofdstad, wat Leeuwarden in 2018 is. Een dergelijk groot project biedt aanknopingspunten voor veel positieve publiciteit.

Er zijn verschillende concrete doelen gesteld binnen het programma zoals:

 • 2000 woningen energieneutraal
 • 3 energieneutrale festivals
 • 5000 woningen met zonnepanelen
 • 100 energiecoöperatie's
 • Energy Expo (tentoonstelling over hoe we energieleveren in 2035)
 • 100 bedrijven energieneutraal
 • 2 weken fossielvrij rijden in 2018

Meedoen als vriend kan onder de volgende voorwaarden:

 • Je moet bijdragen aan de doelen
 • Je moet betalen (1000 euro/jaar als vriend en 50k/jaar als partner)
 • Je moet iemand anders aandragen als vriend
 • Meedoen met 2 weken fossielvrij rijden in Fryslân

Volledig energieneutraal

Een voorbeeld waar Leeuwarden succes mee heeft, is het aanbesteden onder de voorwaarde dat er energieneutraal wordt gebouwd. De nieuwe ijshal is bijvoorbeeld volledig energieneutraal. Dit is verankerd in de aanbesteding. Rondom huurwoningen werken verschillende corporaties aan ‘nul-op-de-meter-woningen’. Eerst vereiste dit nog een subsidie, maar later niet meer. Doen is ook hier de sleutel! Us Kooperaasje is de Friese koepelcoöperatie. Voordeel hiervan is dat er een aanspreekpunt is en kennis zich verzameld in deze koepel. De provincie heeft een belangrijke rol gespeeld met financiering.

Begin niet te groot

Tip voor de provincie is: begin niet te groot. Friesland start met 100 bedrijven. Dit is een behapbaar aantal. Daarnaast is het belangrijk om veel uitwisseling tussen de verschillende projecten te organiseren. Bij elkaar in de keuken kijken, is belangrijk om elkaar te helpen en inspiratie op te doen.

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.