AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Op bezoek bij de 10 dorpen

15 februari 2017

De provincie was samen met de gemeente Noordoostpolder te gast in het dorpshuis in Rutten. We waren uitgenodigd door de dorpsverenigingen om over de toekomst van het gebied te praten. Hoe kunnen we visies bij elkaar brengen, met de gemeente als een van de samenwerkende partijen?

Een aantal bestuursleden van de dorpsverenigingen uit de Noordoostpolder klopte bij ons aan, toen we begonnen met het opstellen van de Omgevingsvisie. Na een aantal gesprekken op het provinciehuis, in Marknesse en bij de gemeente werd de provincie uitgenodigd tijdens het 10-dorpenoverleg. De aanleiding voor het gesprek was het opstellen van de Omgevingsvisie. Aan verschillende tafels namen dorpsbewoners, gemeenteambtenaren en provincieambtenaren plaats. Aan de hand van drie vragen: Wat verwachten we van elkaar? Wat willen we? En hoe gaan we met elkaar om? werden bestaande beelden met elkaar uitgewisseld. 

Eén aanspreekpunt
‘Ik verwacht niet op dorpsniveau dat de provincie een altijd aanwezige gesprekspartner is, maar we zouden het wel fijn vinden als we een vast aanspreekpunt hebben’, gaf dorpsbewoner aan. De dorpsverenigingen zijn eigenlijk op zoek naar een bekend gezicht bij de provincie. Iemand die zij ook echt kennen. Ze zouden een vast aanspreekpunt bij de provincie bijvoorbeeld heel fijn vinden.

Samen één?
In de gespreksrondes kwamen de verschillen tussen de dorpen duidelijk naar voren. Dat de Noordoostpolder een heel ander gebied is dan Oostelijk en Zuidelijk Flevoland, is geen punt van discussie. De uitdaging is hoe je dat in toekomstig beleid een plaats geeft: de kracht van de verschillende gemeenten bundelt. ‘Wij van de dorpen hebben veel met elkaar gemeen, maar zijn ook weer net zoveel verschillend, dit moeten we met elkaar koesteren,’ werd er samengevat.

Richting de toekomst
‘Zou het een idee zijn om een gezamenlijk agenda op te stellen?’ Zomaar een voorbeeld van de ideeën die aan het eind van de avond ontstonden. Dit markeert een mooi einde van de avond. Er sprak een streven uit om werkelijk met elkaar te zorgen voor een maatwerk aanpak om bestaande problemen op te lossen, in plaats van beleid te maken volgens een opgestelde blauwdruk voor heel het gebied.

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.