AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Ontwerp Omgevingsvisie gereed

24 april 2017

Gedeputeerde Staten hebben afgelopen dinsdag het besluit genomen om de ontwerp Omgevingsvisie aan te bieden aan Provinciale Staten. Bekijk de digitale Omgevingsvisie op http://www.omgevingsvisieflevoland.nl/. Op 24 mei gaan Provinciale Staten tijdens een integrale commissie zich buigen over de visie en op 7 juni nemen zij een besluit om de ontwerp Omgevingsvisie vrij te geven voor inspraak. In het vierde kwartaal van 2017 volgt definitieve besluitvorming over de Omgevingsvisie.
 
Blijft het dan tot eind 2017 stil rondom de Omgevingsvisie? Nee, dat niet. Tijdens het formele besluitvormingsproces en de inspraakprocedure gaan we de volgende fase voorbereiden. De Omgevingsvisie zal zich vertalen naar resultaten voor de Flevolandse samenleving. Deze voorbereiding gaan we zodanig doen, dat we na de formele vaststelling van de visie voortvarend aan de slag kunnen gaan. Want een visie is mooi, maar resultaten zijn nog mooier!

Bekijk de visie

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.