AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Noordoostpolder vernieuwt op eigen kracht

23 mei 2016

Vanuit het perspectief 'Krachtige samenleving' is er aandacht voor het landelijke gebied. Hoe houd je het leefbaar en betrek je de ondernemingskracht uit het gebied erbij? Het ROmagazine schrijft in een artikel over de leefbaarheid in de Noordoostpolder.

'De leefbaarheid van de Noordoostpolder staat onder druk door schaalvergroting in de landbouw, bodemdaling en een krimpende bevolking. Het zeventig jaar oude poldersysteem is dringend aan vernieuwing toe. De pioniersmentaliteit en innovatiedrang van de lokale gemeenschap kunnen daarin een belangrijke rol spelen, zo leert een onlangs verschenen biografie van het gebied.'
(Bron: ROmagazine)

Lees verder:
http://romagazine.nl/noordoostpolder-vernieuwt-op-eigen-kracht/14818

Lees meer over het perspectief 'Krachtige samenleving'. Hoe kunnen we ons laten inspireren om tot een krachtige samenleving te komen? Wat vind jij hiervan? Laat het ons weten in een reactie.

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.