AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Landbouw in Flevoland wereldwijd koploper, maar waarin dan precies?

24 maart 2016

De landbouw biedt kansen om Flevoland wereldwijd op de kaart te zetten, maar in welke richting ligt de toekomst? Intensivering of diversifiëring? Onze gasten in de sessie ‘Ruimte voor voedsel’ bepleiten ieder een andere richting. Toch zien ze beiden op hun eigen manier kansen voor Flevoland generator van antwoorden op het wereldvoedselvraagstuk.

Aalt Dijkhuizen, President Dutch Topsector Agri&Food, is er van overtuigd dat Flevoland goud in handen heeft wat betreft agro en food. Wereldwijd neemt de vraag naar voedsel alleen maar toe. Landbouw is de enige sector die zeker is van groei in de komende decennia en dus bij uitstek een sector waarin je lange termijn investeringen kunt doen.

De toenemende vraag naar voedsel vereist een hogere productie. Daar kan alleen aan tegemoet worden gekomen door wereldwijd intensief te produceren en te gaan voor hoge opbrengsten per hectare, aldus Dijkhuizen. Er zal altijd ruimte voor variatie blijven, maar dit is de hoofdrichting.  

Nederland en Flevoland in het bijzonder is hierin al koploper en heeft een voorsprong op de rest van de wereld. Niet dat wij hier de hele voedselproductie voor de wereld op ons kunnen nemen, maar wel omdat de wereld met onze kennis en techniek beter af is. Ten eerste omdat er dan veel minder grond voor landbouw nodig is. Dat komt het ecosysteem en de biodiversiteit op mondiaal niveau te goede. Ten tweede omdat wij er - meer dan in de rest van de wereld - in slagen het gebruik van grondstoffen terug te dringen, waardoor ook de emissies laag zijn. En het kan over de hele linie nog beter.

De wereld is op zoek naar voorbeelden die in de praktijk worden toegepast. Voor de kassenteelt is het Westland al het grote voorbeeld in de wereld, voor de landbouw is de positie nog open. De boeren zijn de kracht van de polders en Flevoland heeft met hen de mogelijkheid om verder door te ontwikkelen en de proeftuin van de wereld te worden. Zijn advies is om als provincie samen met de sector de landbouw in Flevoland in de etalage te zetten en daarop te investeren.

Jan Willem Erisman, Directeur-bestuurder Louis Bolk Instituut, is het eens met het streven naar een zo hoog mogelijke opbrengst per hectare, maar dan nadrukkelijk gebaseerd op de kracht en de mogelijkheden van het systeem. Vraag van zijn kant is of we in Flevoland al aan de top zitten wat productie betreft. De gewasopbrengst per hectare is in ieder geval in de afgelopen 20-30 jaar niet gegroeid wat economisch de bedrijfsvoering onder druk zet.

Wel een succes van de afgelopen jaren is de toegenomen stikstofefficiëntie. Bij een verhoogde eiwitproductie is het stikstofgebruik gedaald. Nederland en Denemarken zijn wat dat betreft koplopers.

Zorgen zijn er van zijn kant over de conditie van de bodem (de basis voor de landbouw), afname van de voedselkwaliteit (vermindering van de bekende inhoudsstoffen) en de afname van de biodiversiteit.

Zijn advies is om in Flevoland een robuust veerkrachtig landbouw systeem na te streven met een duurzame voedselproductie, voedselkwaliteit en hogere marges (niche, diversificatie, ketens, kwaliteitsproducten), (bio)diversiteit als basis. Hierbij zijn meerdere paden naar zelfde doel mogelijk: precisie landbouw, biologisch, agro-ecologisch, permacultuur etc. Technologieontwikkeling zou gericht moeten zijn op support bij duurzame landbouw.

Conclusie

Waar beide gasten duidelijk van mening over verschillen is de keuze voor een nationale/regionale hoofdrichting voor landbouw en zorg om de bodemkwaliteit. Aalt Dijkhuizen kiest vanuit een mondiale invalshoek expliciet voor intensieve landbouw als hoofdrichting, waarbij de biodiversiteit op de akker laag is, de opbrengst hoog en er elders ruimte voor natuur overblijft. Een teruggang in de bodemkwaliteit wordt door hem niet herkend. Jan Willem Erisman kiest juist voor een meer natuur-inclusieve benadering die meer bio-divers is en -  geredeneerd vanuit het systeem - beter is voor de conditie van de bodem op de lange termijn.

Hoe verder?

Welke kant denkt u dat de landbouw in Flevoland op moet? Laat het ons weten in een reactie op dit artikel.

Op 20 april presenteren we de eerste bevindingen over deze en andere onderwerpen in een publieke bijeenkomst in het Provinciehuis. En begin mei praten we verder over de toekomst van de landbouw met landbouwers en andere betrokkenen. Hou de agenda in de gaten of abonneer je op de nieuwsbrief.

Presentaties:

Achtergrondinformatie:

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.