AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Keuzes maken

4 april 2016

De sessie Nieuwe Flevolanders werd afgetrapt door een presentatie van Bart Sleutjes, onderzoeker bij het NIDI. Hij toonde visualisaties van segregatiepatronen waar (kennis)migranten die zich in Almere en de rest van Flevoland vestigen op dit moment wonen. Uit zijn verhaal kwam naar voren dat er van segregatie in Nederland op regionaal schaalniveau niet echt sprake is en dus ook niet in Flevoland. Wel kunnen stedelijke patronen ontdekt worden, dat blijkt duidelijk uit zijn kaarten. Ook komt naar voren dat Flevoland ten opzichte van andere provincies een erg diverse samenstelling heeft wat betreft nationaliteiten.

Senior onderzoeker George Groenewold  laat vervolgens de internationale migratiestromen zien en vertelt waarom de migratiedruk in verschillende traditionele herkomstlanden blijft stijgen. Hiermee wordt gesuggereerd dat migratie vanuit zowel Centraal Europa als het Middellandse Zeegebied naar Noordwest Europa een blijvend fenomeen is.

Maar om het beeld te nuanceren van een toenemende stroom migranten naar het Westen, wijst Groenewold op het migratiesaldo van Nederland. We moeten niet vergeten, vertelt Groenewold, dat er ook nog een migratiesaldo is dat de afgelopen jaren is toegenomen. Veel mensen gebruiken Nederland als springplank naar een ander land. Desondanks is de bevolking ten opzichte van vijf jaar geleden gegroeid door een stijging van het aantal migranten en niet door de stijging van de autochtone bevolking.

Als laatste is er nog gekeken naar toekomstige vestigingspatronen. Inzichten die daaruit voortkomen waren onder andere een keuze maken als regio is belangrijk; wie wil je hebben en wie niet. Evenals het uitdragen van je identiteit: wat heb je te bieden.  

Presentaties

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.