AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Initiatiefvoorstel voor gesprek met 300 Flevolanders

22 mei 2017

D66, PVDD en het CDA hebben een initiatiefvoorstel ingediend voor een Flevotop. Zij willen in september een gesprek met 300 Flevolanders dat gericht is op de uitvoering van de Omgevingsvisie Flevoland. Het initiatiefvoorstel heeft als doel op eigentijdse wijze een intensievere relatie tussen Provinciale Staten en samenleving te bereiken. De inzichten uit de Flevotop zijn input voor de volgende fase van de Omgevingsvisie. Provinciale Staten behandelen het initiatiefvoorstel bij de besluitvorming over de Omgevingsvisie op 7 juni.

De Flevotop is geïnspireerd op het principe van de G1000 waarbij burgers ideeën, ervaringen en expertise kunnen inzetten voor hun regio. De partijen willen met het voorstel bereiken dat naast de gebruikelijke maatschappelijke gesprekspartners ook andere inwoners van Flevoland zich kunnen verbinden de ontwikkelingen van de Omgevingsvisie. De Flevotop wordt zodanig opgezet dat iedereen gelijke kansen heeft om deel te nemen.

Initiatiefnemer en D66-Statenlid Tiko Smetsers hoopt met dit experiment een "breed draagvlak" te creëren voor de uitvoering omgevingsvisie. Als Provinciale Staten het initiatiefvoorstel met een meerderheid aannemen, zal de Flevotop waarschijnlijk in de tweede helft van september plaats vinden.

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.