AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

In gesprek met Harke Plas over de Regio Zwolle

7 april 2016

Op woensdagmiddag 13 april staat de Ateliersessie ‘Regio Zwolle’ op het programma. In voorbereiding daarop spraken Roy Nijboer en Irene From met Harke Plas, partner bij KienhuisHoving Advocaten en initiatiefnemer, oprichter en secretaris van Stichting Metropool Zwolle.

Uit de Ateliersessie ‘Onze bevolking’ van 2 maart kwam al naar voren: Flevoland heeft een innige relatie met de omliggende stedelijke centra. Meer dan welke regio in Nederland dan ook zijn wij onderdeel van onze omgeving. Daarbij heeft elke Flevolandse gemeente wel een eigen oriëntatie, maar het bepalen van de Flevolandse koers kan alleen effectief zijn als we de relaties over de provinciegrenzen heen onder de loep nemen.

Harke Plas ziet vanuit het Zwolse dezelfde trend. Op 10 september 2011 sloten 17 gemeenten de 'Intentieovereenkomst samenwerking economie Regio Zwolle' met elkaar. Hun doelstelling is een regionale economische investeringsagenda te ontwikkelen, die wordt gedragen door de vier O's: ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid. Hiermee hebben de, inmiddels 19 aangesloten samenwerkende gemeenten (zie kaart) niet alleen voor zichzelf, maar ook voor het bedrijfsleven een uitdaging geformuleerd.

In juli 2012 is daartoe de Stichting Metropool Zwolle opgericht. Vanuit deze stichting wordt gewerkt aan het versterken van het economisch klimaat in de regio Zwolle en het bevorderen van de samenwerking tussen de belanghebbenden in deze regio en het stimuleren van regiotrots. Daarvoor was behoefte aan een gestructureerd inzicht in de dynamiek van economische activiteiten in de Regio Zwolle. Zo’n 4 jaar geleden werd daarom de eerste Regio Zwolle Monitor gepresenteerd. In deze Monitor worden jaarlijks de economische activiteiten per branche/sector/cluster in de Regio Zwolle in kaart gebracht. De eerste Monitor gaf inzicht in de regionaal-economische dynamiek en verkende de grenzen en de economische structuur van de Regio Zwolle.

De Regio Zwolle is economisch gezien een succesvolle regio in Nederland. Dit blijkt onder meer uit een constante top-3 positie van de gemeente Zwolle en haar directe omgeving in de ranglijst van regio's, zoals gepresenteerd in het jaarlijks onderzoek Toplocaties van Elsevier en Bureau Louter. Maar wat maakt de regio Zwolle nu zo uniek?

Eigenlijk zijn er 2 aspecten te benoemen die de regio Zwolle kenmerken:

  1. Relatief meer lager opgeleiden
  2. Relatief kleinschaliger bedrijfsleven

Op het eerste gezicht wellicht geen succesfactoren pur sang, maar juist deze eigenschappen zijn wat Zwolle sterk maakt. De kleinschaligheid van de bedrijven maakt de Zwolse economie minder kwetsbaar. Een groot deel van deze kleinschalige bedrijven zijn familiebedrijven (76% in deze regio zijn familiebedrijven, dat is 9% meer dan in Nederland als geheel), bedrijven gefinancierd met eigen vermogen. Daarnaast beschikken de lager opgeleiden over gouden handen en een arbeidsethos waar menig regio jaloers op kan zijn.

De regio Zwolle kent dus niet één specifieke topsector, maar vindt haar kracht juist in de breedte. De volgende vraag is dan: Hoe kan dit succes in de toekomst worden gecontinueerd en uitgebreid? Het antwoord: Door samen te werken binnen de regio. Harke Plas gaf daarbij 2 ingrediënten voor het optimaliseren van samenwerking: cultuur en structuur. Enkel focussen op laatstgenoemde heeft het risico in zich dat er niets gebeurt. Samenwerken via de culturele lijn is kansrijker dan via de structurele (organisatie)lijn, uiteindelijk is het de zoektocht naar partners die de kar gaan trekken om zo zaken daadwerkelijk voor elkaar te krijgen.

Het was een boeiend gesprek op een vrijdagochtend in een echte Zwolse horecagelegenheid. Een gesprek dat smaakt naar meer. Het belooft dan ook een interessante middag te worden op 13 april, waar Harke Plas naast andere sprekers dieper in zullen gaan op de kansen voor samenwerking tussen de Zwolse en Flevolandse regio. Meld je aan voor de Ateliersessie Regio Zwolle.

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.