AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

In gesprek met George Groenewold

23 februari 2016

We zijn met George Groenewold in gesprek gegaan over toekomstige migrantenstromen. We bespraken eerst met hem de trends op macroniveau. We nodigde hem vervolgens uit om mee te denken wat dat lokaal voor een provincie als Flevoland zou betekenen en hoe de provincie Flevoland zich hierop kan voorbereiden.

Arbeidsmigratiedruk

Uit het proefschrift blijkt dat de vluchtelingencrisis van nu eigenlijk het beeld vertroebeld van de migrantenstroom van de toekomst. Het idee bestaat dat met het oplossen van de vluchtelingencrisis, de migrantenstroom zal stagneren, maar de toekomstscenario’s die Groenewold en collega’s hebben berekend, laten zien dat er een constante migratiedruk blijft bestaan in de richting van EU landen, met name uit EU buurlanden in het Middellandse zeegebied.

Toekomstscenario’s

Met behulp van een economische demografisch model zijn drie verschillende toekomstscenario’s voor een aantal traditionele herkomstlanden van migranten naar de Europese Unie berekend. Het doel was om per land, in te schatten in welke mate migratiedruk toe- of afneemt in de periode 2010-2030. De resultaten laten zien dat de potentiële beroepsbevolking nog flink zal toenemen (zie voor de exacte cijfers het proefschrift), maar ook dat het aantal mensen in de potentiële beroepsbevolking zonder werk zal toenemen gedurende de periode 2010-2030.

Groenewolds proefschrift geeft aan dat vergroting van migratiedruk in deze landen in de komende jaren mogelijk kan leiden tot toename van aantallen migranten richting EU. Zelfs wanneer conflicten in brandhaarden als Syrië opgelost worden neemt de migratiedruk richting Europa waarschijnlijk niet af.  De vluchtelingenstroom zal op den duur mogelijk afnemen maar ‘de arbeidsmigratiedruk van landen die traditioneel aan Europa hebben geleverd zal in ieder geval de komende 15 jaar nog oplopen, ’ aldus Groenewold.

Wie is de Nieuwe Flevolander?

Als je op microniveau kijkt, bijvoorbeeld naar de provincie Flevoland, is het van belang om in beeld te krijgen wie de nieuwe Flevolanders zijn die zich nu - en in de toekomst - gaan vestigen in de regio. En dat is heel lastig. Het is daarom belangrijk om contact te houden met migrantengroepen. Inzicht in de intenties van migranten en hun voorkeur voor integratie, die Groenewold met een model heeft proberen in kaart te brengen, kunnen handvaten bieden voor toekomstig beleid.

Groenewold ontdekte bijvoorbeeld dat binnen de tweede generatie Turken in Nederland de hoger opgeleiden sterke transnationale relaties hebben met Turkije. Dit zou er op termijn kunnen leiden dat deze groep terugkeert naar het land van herkomst. Voor zover deze mensen goed zijn opgeleid en goed geïntegreerd, is migratie naar Turkije, zondermeer een verlies voor de Nederlandse economie. Tegelijkertijd is het ook een maatschappelijk verlies. Deze groep kan namelijk als rolmodel dienen voor nieuwe migranten. In kaart brengen van acculturatieverwachtingen en -voorkeuren kan helpen om betere en snellere inburgering van nieuwkomers te realiseren.

Integratieproblemen voorkomen

Door uit te dragen dat dé Flevolander niet bestaat, maar dat deze wel tien verschillende gezichten kent, betrek je de autochtone en de allochtone bevolking in een gemeenschappelijk beeld. De provincie moet draagvlak voor dit beeld zien te bereiken onder de gehele bevolking.

Iedereen moet zich, in principe, thuis kunnen voelen in de provincie Flevoland. Dit kun je bereiken door duidelijk naar voren brengen wat de gewenste identiteit van de provincie Flevoland is. Dat betekent dat je moeten weten wie je bent, wie je wilt zijn, wie er wonen en welke inzet je van inwoners verwacht. Dat vergemakkelijkt ook besluitvorming over wie wel en wie niet in de provincie gewenst is, om teleurstellingen wat betreft sociale en economische integratie te voorkomen.

Meer info over George Groeneworld

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.