AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

In gesprek met Elleke Leijten

4 april 2016

Gemeente Lelystad investeert in multifunctionele accommodaties (MFA) zoals Buurtcentrum De Waterbever waar het concept ‘Welzijn op recept’ werd ingevoerd. Hierbij verwijst de huisarts niet uitsluitend meer naar een medisch specialist maar schrijft ook recepten voor ‘welzijn’ uit. Als je bijvoorbeeld psychosociale problemen hebt en geïsoleerd bent geraakt, kun je van de huisarts een doorverwijzing krijgen naar welzijn.

Elleke Leijten, coördinator sociaal wijkteam bij Welzijn Lelystad, schuift nu regelmatig aan bij een huisartsenoverleg. “Dit is vrij uniek in Nederland blijkt uit de brede en landelijke belangstelling " vertelt ze.

In de wachtkamer van de huisarts zitten patiënten die daar soms wekelijks terugkomen. Het is de vraag of deze mensen alleen met een medisch probleem komen, of dat er ook sociaal-maatschappelijke problematiek speelt. Leijten: “Doordat het Sociale Wijkteam nu een goede samenwerking en band heeft met de huisartsen en de andere disciplines in het gezondheidscentrum, kunnen we ook makkelijker samen naar oplossingen zoeken. In de praktijk gebeurt het nu heel regelmatig dat huisartsen patiënten doorverwijzen naar Welzijn Lelystad. Om de samenwerking goed in te vullen sluit ik nu ook aan bij het huisartsenoverleg. Natuurlijk zijn er daarbij eerst goede afspraken gemaakt over hoe we omgaan met privacy." 

Eén van de succesfactoren is het bestaan van de multifunctionele accommodatie de Waterbever. Door met mensen vanuit verschillende disciplines in één gebouw te zitten, is het veel gemakkelijker om bij elkaar binnen te lopen. “Nu kan ik gewoon bij de huisarts naar binnen lopen.” “Maar”,  zegt Elleke, “ook voor de wijkbewoners is het veel makkelijker”.

Ze kunnen nu makkelijk vanuit de huisartspraktijk eens binnenwandelen bij het maatschappelijk werk of in de recreatieruimte andere mensen ontmoeten. De opzet van een MFA verlaagt in die zin de drempel naar maatschappelijk hulp. “Een fysiotherapeut hier in huis kreeg bijvoorbeeld een keer het verzoek van een cliënt dat hij wel graag meer wilde wandelen. Toen heb ik geïnventariseerd of er ook andere mensen waren met deze wens. Zo ontstond uiteindelijk een wandelgroep.” Gezondheid is in die zin meer dan lichamelijk gezond zijn, het gaat ook over onze psychische en sociale omstandigheden.

De invoering van ‘welzijn op recept’ vergt een andere mate van betrokkenheid van zorg en hulpverleners. Er wordt gewerkt vanuit de mogelijkheden van een eigen netwerk in plaats vanuit de mogelijkheden binnen de eigen organisatie. Binnen dat netwerk zoekt men telkens actief naar de beste opties die aansluiten bij de wensen van de cliënt.

Daarom benadrukt Leijten ook dat de methode ‘welzijn op recept’ niet iets is wat je als welzijnswerker alleen kunt opzetten. Het is een proces dat vorm krijgt en impact creëert door samen te werken met allerlei andere relevante partijen: de gemeente, de huisartsen, de fysiotherapeuten, sociale werkers en tenslotte de bewoners zelf.

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.