AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Hoe gaan we de Omgevingsvisie uitvoeren?

10 mei 2017

Een Omgevingsvisie is een, de uitvoering ervan een andere. Hoe gaat dat laatste in zijn werk?

In de Omgevingsvisie is onderscheid gemaakt in kernopgaven en strategische opgaven. Al deze opgaven hebben een looptijd van ongeveer tien tot vijftien jaar en worden stap voor stap gerealiseerd via programma’s. Dit is een ander juridisch instrument uit de Omgevingswet. In programma’s werken we het beleid verder uit en kijken we met welke acties we de ambities uit de omgevingsvisie kunnen realiseren. Voor de programma’s zetten we een cyclus op. Deze cyclus kent de volgende fasen:

  • Opstellen van een programma
  • Acties en uitvoering van het programma
  • Monitoring van de effecten
  • (zo nodig) Bijsturen van het programma

Voor elk programma stellen Provinciale Staten richtinggevende kaders voor Gedeputeerde Staten vast. In het algemeen hebben de programma’s (en het doorlopen van een hele programmacyclus) een looptijd van één tot vier jaar. Op deze wijze gaan we per programmaperiode stap voor stap en op lenige wijze de ambities uit de Omgevingsvisie realiseren.

Trendatelier

We willen dat de visie blijft aansluiten bij de relevante maatschappelijke opgaven. Ook bij nieuwe opgaven die nu nog niet in beeld zijn. De provincie heeft daarom een trendatelier. In dit atelier doen we onderzoek naar onder andere maatschappelijke ontwikkelingen, demografische ontwikkelingen, de invloed van technologische ontwikkelingen op Flevoland. Op basis van de inzichten uit het trendatelier en de dialoog hierover met partners doen we voorstellen om de visie te actualiseren. Bijvoorbeeld om een nieuwe strategische opgave voor de lange termijn toe te voegen of een ambitie uit de visie aan te passen. Hierdoor blijft de Omgevingsvisie actueel.

 

Bekijk de visie

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.