AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Flevolandse landbouw

17 oktober 2016

Tijdens de aftrap van de tweede fase van de Omgevingsvisie gingen de perspectieven het ‘veld’ in. Het perspectief Landbouw: meerdere smaken ging naar Aeres Praktijkcentrum in Dronten.

Met 11 mensen uit verschillende hoeken van de agrofoodsector in Flevoland lopen we in sneltreinvaart over het terrein van het Aeres Praktijkcentrum in Dronten. Ton Kempenaar, directeur van deze schoolboerderij, vertelt een enthousiast verhaal terwijl we tussen groepjes studenten en scholieren lopen. We ruiken de geuren van de koeienstallen, bekijken de kleuren van de graslandproeven, zien de horizon van Dronten oprukken en kaarten tal van onderwerpen aan die later in het gesprek terugkomen.

Agrofoodsector verandert

Eenmaal gezeten in het praktijklokaal boven de machineschuur, geeft Reina Groen van de provincie een toelichting op het perspectief Landbouw. Komende jaren gaat de agrofoodsector fors veranderen. De schaalvergroting in de landbouw zet naar verwachting door. Flevoland is sterk georiënteerd op de Europese markt. Daar liggen onzekerheden, uitdagingen en kansen. De kansen zitten vooral in de export van kennis en technologie. De belangrijkste uitdaging is de duurzame bedrijfsontwikkeling met behoud van gezonde bodem en water.

Groter geheel

De diversificatie en specialisatie in de agrofoodketen in Flevoland zet ook verder door. De biologische sector in Flevoland is heel sterk. Flevoland moet het van de kwaliteit van haar producten hebben. Dat betekent een uitdaging voor de manier waarop onderwijs en onderzoek aansluiten op de hele keten van land tot bord. De boeren en techneuten doen het van oudsher goed in Flevoland. De zaadveredelaars, toeleveranciers, verwerkers en handelaren zitten echter nog grotendeels op het oude land. De Flevolandse agrofoodsector is onderdeel van een groter geheel, maar met een eigen herkenbaarheid.

Proeftuin

De werktitel voor het perspectief Landbouw is daarom: Flevoland, proeftuin voor toplandbouw. Als we samen even aan die titel "proeven" roept dat heel verschillende reacties op. Van "oubollig" tot "uitdagend". En: Flevoland kan wel proeftuin zijn, maar alleen door te zorgen dat die primaire sector goede gewassen blijft produceren voor de markt. Na deze schets van ontwikkelingen gaat de groep aan de slag om, letterlijk en figuurlijk, beelden te schetsen van de toekomstige agrofoodsector. Daarbij duidelijk nog geïnspireerd door inleider Jempi Moens om te durven dromen. Welke opgaven en uitdagingen staan het meest op de voorgrond? De aanwezigen leggen daarbij sterk de nadruk op de rol van Flevoland in het voeden van de mens en het belang van de agrofoodsector bij het circulair maken van de economie. Enkele geconstateerde beelden:

Emotie
We voeden de mens en voeding is emotie. Als we dat beter onderkennen, gaat de sector anders opereren. Flevoland verkoopt gezondheid, liefde voor voedsel, natuur, kennis. De business case moet natuurlijk wel blijven kloppen.

Individu en samenleving
We voegen waarde toe aan de samenleving: gezondheid, bewustzijn en kennis, landschap, zorg. De participatiesamenleving landt op het platteland. De agrofoodsector heeft een gedeelde verantwoordelijkheid voor mens, dier en omgeving. Uitdaging is om in de hele voedselketen waardecreatie en economie te laten samengaan.

Excellente infrastructuur
De agrofoodsector gaat veranderen, ondernemers hebben ruimte nodig om te innoveren en zich vrijelijk aan te passen. Dat vraagt een excellente infrastructuur op het gebied van technologie en ruimtegebruik. Experimenteerruimte, Internet of Things, Next Level Farming. De circulaire economie komt eraan, dus grote veranderingen zijn nodig op het gebied van de input van stoffen.

Perspectief inhoud geven

Er was duidelijk véél te weinig tijd om de onderwerpen goed door te discussiëren. Aan de andere kant is dat een goed teken. Met deze aftrap kunnen we dus in ieder geval verder om het perspectief landbouw inhoud te geven en wellicht tot een mooie community te komen die de toekomst van de agrofoodsector in Flevoland dichterbij gaat brengen.

  • landbouw 3 (klein)
  • landbouw (klein)
  • landbouw 2 (klein)
  • landbouw 4 (klein)

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.