AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Een verassend, waardevol en integraal ontworpen gebied

14 januari 2016

De cultuurhistorisch-landschappelijke waarde van de Noordoostpolder is groot. Noordoostpolder is door het Rijk aangewezen als ‘Wederopbouwgebied uit de periode 1940-1965’. Maar ook dit nieuwe land wordt een dagje ouder en krijgt te maken met bouwwerken die niet meer voldoen aan de regelgeving, de woon- en werkwensen en behoeften. Er komen (herstructurerings)opgaven aan. Een zorgvuldige inpassing van nieuwe ontwikkelingen is erg belangrijk.

Risico hierbij is om de bestaande kwaliteiten en eigen identiteit (onbewust) kwijt te raken. De kans is om de kwaliteit van de woon-en werkomgeving te verbeteren. De uitdaging is om met het respect voor de bestaande kwaliteiten door te ontwikkelen en nieuwe kwaliteiten toe te voegen die voldoen aan de eisen van nu en de toekomst.

Zowel voor het landschap als voor de dorpen en de stad zijn daarvoor de karakteristieke structuur en identiteit onderzocht en vastgelegd in een landschapsvisie en in de DNA Noordoostpolder.

Landschapsvisie Noordoostpolder

In 2012 is in opdracht van de gemeente door Feddes/Olthof landschapsarchitecten de ‘Landschapsvisie Noordoostpolder; landschap van rust en regelmaat’ (september 2012) opgesteld. In de landschapsvisie staat beschreven hoe de landschappelijke en cultuurhistorische karakteristiek van de polder aanknopingspunten biedt voor het lokaliseren en vormgeven van nieuwe ontwikkelingen. Lees meer:

www.noordoostpolder.nl/dsresource?type=pdf&objectid=default:17199&versionid=&subobjectname

DNA Noordoostpolder

Voor zowel de dorpen als voor Emmeloord is het ‘DNA’ onderzocht en vastgelegd in publicaties en op de website. Op de site www.noordoostpolder.nl/dnanoordoostpolder/ (onder constructie) zijn deze verzameld in een totaaloverzicht van de (historische) waarden op het gebied van landschap, stedenbouw en architectuur. Het DNA maakt de identiteit - dat waar je de stad / het dorp aan herkent – inzichtelijk en biedt voorbeeld opgaven en oplossingsrichtingen voor de toekomst. Het DNA van een gebied vormt één van de belangrijkste uitgangspunten bij ontwikkelingen en/ of herstructureringsvraagstukken.

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.