AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Duurzame Energie 2050

7 september 2016

In 2050 wil Nederland haar energievoorziening volledig duurzaam hebben ingericht. Overgeschakeling naar duurzame energiebronnen en -opwekking is dus belangrijk. Op het platteland liggen kansen; agrarische ondernemers kunnen werken met diverse vormen van hernieuwbare energie.

Wageningen UR heeft met agrarische ondernemers en andere betrokkenen verkend wat zij als kansen en uitdagingen zien voor hun bedrijf en sector in het kader van duurzame energieopwekking in 2050.

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.