AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Draagvlak voor opgaven Omgevingsvisie Flevoland toegenomen

15 mei 2017

Tijdens de voorjaarsbijeenkomst ‘Samen maken we Flevoland’ op 4 april tekende het zich nog duidelijker af. Steeds meer partijen in de regio, inmiddels rond de 70, verbinden zich aan de maatschappelijke opgaven die in de Ontwerp Omgevingsvisie zijn geformuleerd.  Deze partijen voelen zich betrokken bij de zeven strategische opgaven voor de lange termijn van Flevoland. Zij willen met elkaar en de provincie in gesprek voor de uitwerking en uitvoering van deze opgaven.

We hebben dit gevisualiseerd in bijgaande regiometer. Wie zijn geïnteresseerd in de opgaven? De regiometer geeft een impressie van de partijen die dat  zijn. Aan de linkerkant zijn de partijen afgebeeld die tijdens de eerste fase “de Flevo-perspectieven” (oktober 2015 – juni 2016) geïnteresseerd zijn. Dat aandeel is per opgave in kleur aangegeven. Zoals u rechts kunt zien, is het aantal partijen in de 2e fase “opstellen Omgevingsvisie” (juli 2016 – april 2017) gaandeweg uitgebreid.

 

Bekijk de ontwerp Omgevingsvisie

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.