AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

De sociaal economische kracht van Oost-Nederland

29 september 2016

Voor het perspectief Regionale Krachten zijn we op zoek naar wat Flevoland kan betekenen voor de omliggende regio’s. En wat omliggende regio’s kunnen betekenen voor Flevoland. Om ons in dit vraagstuk te verdiepen gingen we naar de presentatie over de sociaal economische kracht van Oost-Nederland.

Negen regio’s

De provincies Overijssel en Gelderland hebben onderzoek naar de regio’s in Oost-Nederland laten uitvoeren. Door de sociaal economische krachten te onderzoeken, denken de provincies nieuwe focuspunten voor hun ruimtelijke economische beleid te vinden. Naast de presentatie over de onderzoeksresultaten is er ook stilgestaan bij het vervolgproces; het organiseren van gesprekken met de regio. Gaandeweg het onderzoek bleek dat Oost-Nederland uiteenvalt in negen ‘Daily urban systems’, waaronder de regio’s Zwolle en de Noord-Veluwe. Een ‘Daily urban system’ is het gebied rondom een stad waarbinnen het dagelijkse woon-werk verkeer plaatsvindt. Het is een manier om een stedelijke regio te begrenzen. Een dergelijke regio omvat meerdere lokale overheden en economische netwerken.

Noordrand Veluwe

De Noordrand van de Veluwe is gebruikt om de onderzoeksaanpak te illustreren. Het onderzoek bestaat uit drie fasen:

  1. Kwantitatief onderzoek – de harde cijfers laten spreken;
  2. kwalitatief onderzoek – in  interviews de stakeholders aan het woord te laten;
  3. regiotafels organiseren – de dialoog aangaan met partners (waar zijn we als regio goed in, welke uitdagingen zien wij voor de toekomst, wat gaat de regio zelf doen, welke positie bekleden wij binnen de regio).

Met het laatste punt gaan ze de komende maanden aan de slag. Hierbij staan de onderzoeksresultaten en een doorkijk naar de toekomst centraal. Met als doel antwoord te vinden op de vraag: ‘Hoe kunnen we de kracht met elkaar benutten en naar de toekomst toe handelen?’

Uit het onderzoek blijkt dat in deze regio veel ‘handige jongens’ zijn die sociaal economisch het al jarenlang bovengemiddeld goed doen. Mede dankzij een sterk ontwikkeld sociaal kapitaal. Internationaal vergeleken is het vestigingsmilieu interessant. De regio is gespecialiseerd in agro-food, logistiek en de groothandel. De voedselindustrie en de zorg is op lange termijn mogelijk een zorgpunt vanwege de participatiesamenleving en de schaalvergroting binnen de zorg (hoofdkantoren trekken weg).

Oost-Nederland

Oost-Nederland staat er, net als de rest van Nederland, goed voor in Europese vergelijkingen. Het versterken van de concurrentiepositie van de Oostelijke regio’s draait in de toekomst vooral om versterking van de softe structuur, op het gebied van infrastructuur valt er niet veel meer te verbeteren. Structuurversterking kan ook gerealiseerd worden door de kwaliteiten van je buren te benutten. ‘Kijk over je grenzen en organiseer complementariteit’, was de oproep van de onderzoekers.

  • krachten oost nederland

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.