AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

De relaties met onze omgeving in beeld

8 februari 2016

Flevoland staat niet op zichzelf maar is verbonden met haar omgeving. Voor zover niets nieuws, die constatering is ook gedaan in het huidige Omgevingsplan. Als je vervolgens de vraag stelt die relaties te duiden dan ontstaat er een gefragmenteerd en incompleet beeld. Vooral de vervoersrelaties zijn goed in beeld gebracht, andere thema's zijn minder belicht.

Peter Louter heeft zich als economisch geograaf toegelegd op het kwantificeren en in beeld brengen van ruimtelijk-economische patronen en ontwikkelingen in gebieden en tussen gebieden. We hebben hem gevraagd om voor het Atelier in beeld te brengen wat de aard en omvang is van de relaties tussen Flevoland, de MRA en de regio Zwolle. Waar mogelijk wordt hierbij gebruik gemaakt van bestaand onderzoeksmateriaal. Onze nieuwsgierigheid richt zich daarbij vooral op de vraag waar de complementariteit van Flevoland zit en hoe we met onze kwaliteiten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van deze regio's en daarmee Flevoland zelf. In het onderzoek wordt overigens ook stilgestaan bij onze relatie met de Veluwe en Utrecht.

Peter start zijn onderzoek in de tweede week van februari en levert begin april zijn resultaten op. Begin maart krijgen we de eerste resultaten te zien en bepalen we als redactie de nadere focus van het onderzoek. Kijkend naar zijn werk voor onder andere Elsevier (zie onderstaande figuur) zijn we erg benieuwd naar de inzichten die we opdoen op basis van de onderzoeksresultaten. Daar komen we uiteraard op terug via deze website. De resultaten worden gebruikt als input voor de ateliersessies over de trek naar de stad, vitaal platteland, MRA en de Regio Zwolle.

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.