AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

De gezonde provincie - verslag

12 april 2016

Op 6 april vond de Ateliersessie over de gezonde provincie plaats. Niet direct een kerntaak voor de provincie maar voor de inwoners van levensbelang. Te gast waren Guus de Hollnader (PBL), Suzan van Dijken (GGD Flevoland ), Tamara Pieters en Roelinde Bakker (Zilveren Kruis Achmea).

Guus bracht een historisch perspectief in op het thema gezondheid. Waar we als het ware tot begin vorige eeuw nog een levensverwachting hadden van zo’n 35-40 jaar oud, is deze na de aanleg van riolering, beschikbaarheid van drinkwater in rap tempo opgelopen en nog steeds boeken we winst. Zonder de opgave te willen bagatelliseren zijn we van het voorkomen van ‘echte doden’ nu vooral bezig met het voorkomen van statistische doden.

Tamara Pieterse en Roelinde Bakker presenteerden een trendrapport uit 2015 over innovaties in de zorg. Van Betterment to Younique patient, van Gezond is beter tot Doe het zelf zorg. Er werd een dynamisch beeld geschetst van ontwikkelingen in de zorg en hoe wij ons daartoe verhouden.

Suzan van Dijken belichtte aan de hand van de gezondheidsmonitor van de GGD Flevoland de gezondheid van Flevoland en zijn inwoners. Zonder alle nuances te willen noemen: Flevoland scoort vaak net iets minder dan het gemiddelde in Nederland als het gaat om indicatoren voor de gezondheidstoestand.

Hoe interessant, verdiepend en verhelderend het gesprek ook was, de experts zagen weinig aangrijpingspunten voor de provincie. Uiteraard kan en moet met het inrichten van de ruimte steeds bekeken worden wat mogelijke gezondheidseffecten zijn. Kan de openbare ruimte wellicht meer verleiden tot meer bewegen? Veel van deze taken liggen bij de lokale overheid op het bord. Wel zou de provincie een ambitie kunnen formuleren om een gezondere provincie te worden en partijen uitdagen/uitnodigen en bijeen brengen om te verkennen hoe deze ambitie gerealiseerd kan worden. De provincie heeft dan veel meer een initiërende en faciliterende rol.

Presentaties

Trendrapport

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.