AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Circulaire economie, hot and happening

13 juli 2016

Michiel Rentenaar, de Nederlandse klimaatgezant in Parijs, was zeer overtuigend tijdens het gesprek dat we met hem voerden in het atelier Flevo-perspectieven: 'Na ‘Parijs’, waar in 2015 een baanbrekend internationaal klimaatakkoord werd bereikt, is het geen vraag meer of Europa richting een circulaire economie zal transformeren. De noodzaak is overduidelijk.

Kort geleden presenteerden de Raad voor de Leefomgeving en de Sociaal Economische raad hun kijk op de circulaire economie. Dat deden ze op verzoek van de rijksoverheid. Beide raden onderschrijven de noodzaak van een transitie naar een circulaire economie. Ook doen ze een aantal suggesties om die transitie voor elkaar te krijgen.

De RLI spoort in haar rapport ‘Circulaire Economie: van wens naar uitvoering’ het rijk aan om een kabinetsbrede circulaire agenda op te stellen, deze te verbinden aan strategische doelen en concrete acties voor de verschillende departementen. Op deze manier wordt een gedeelde stip aan de horizon gekoppeld aan concrete uitvoeringsmaatregelen.

Volgens de SER vergt de omschakeling naar een circulaire economie de nodige aanpassingen in het overheidsbeleid (wet- en regelgeving, financiële prikkels, communicatie en voorlichting). Ook zijn er uitdagingen en kansen voor de ‘circulaire’ arbeidsmarkt. Zo schetst het advies hiervoor een agenda met zestien onderwerpen, waaronder toekomstige arbeidsmarktbehoeften en aandacht voor arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Een en ander is verder uitgewerkt in het SER-advies Werken aan een circulaire economie: geen tijd te verliezen.

Dit najaar wordt het rijksbrede programma voor een circulaire economie gepresenteerd. Biedt dit kansen voor de transitie naar een circulair Flevoland?

http://www.rli.nl/sites/default/files/rli028-1_wtk_advies_circ_eco_interactief_2.pdf

https://www.ser.nl/nl/publicaties/adviezen/2010-2019/2016/circulaire-economie.aspx

Reageren zonder in te loggen? Schrijf je reactie, vul je naam en e-mailadres in en vink ‘Ik reageer liever als gast’ aan.